Vad är en chiasma i genetik?

En chiasma är en kontaktpunkt mellan systerkromatider som bildas under meios, en process för celldelning och replikation som används av en mängd olika organismer. Vid chiasma kan kromatiderna utbyta genetisk information, vilket resulterar i nya kombinationer av genetiskt material. När kromatiderna separeras och blir systerkromosomer, kommer de att innehålla en annan blandning av genetiskt material än deras moderkromosomer. Detta tillåter organismer att utvecklas genetiskt, skapa nya egenskaper och överlämna dem till ättlingar.

Kromatiderna sammanfogas vid centromeren, en punkt ungefär i mitten av varje kromatid. Bildningen av en chiasma inträffar under meios I, den första fasen i meios, när de parade kromosomerna utbyter genetiskt material innan de delas upp i två celler, som var och en innehåller hälften av det genetiska materialet i den ursprungliga modercellen. Chiasmata spelar en viktig roll i processen att replikera genetiskt material.

Genom att väsentligen blanda genomet genom att utbyta information vid chiasman, kan organismer generera teoretiskt oändliga kombinationer av nya egenskaper. Vissa av dessa kombinationer fungerar inte av olika skäl och de släpps inte. Andra visar sig vara framgångsrika och kommer att börja spridas genom befolkningen som ett resultat. Med tiden kan organismer genomgå stora evolutionära förändringar när deras genom förändras och vissa individer trivs som ett resultat av deras ärvda egenskaper.

Ibland kan fel under delning involvera chiasman. Om två dotterkromatider inte skiljer sig under meios, kommer produkten från den specifika omgången av celldelning att ha ett udda antal kromosomer. Utbytet av genetiskt material vid denna tidpunkt kan också bli förvirrad eller förvirrad, vilket kan leda till att skadliga egenskaper försvinner eller slutar med vissa celler med ett överskott av genetiskt material, medan andra kan sakna delar av genetiskt material. I vissa fall kan detta vara skadligt, eftersom det saknade materialet eller överskottet kan vara viktigt och kan uttrycka sig i form av en genetisk defekt.

Människor kan se chiasma med hjälp av mikroskopi under meiosprocessen, när kromatiderna sammanfogas i en distinkt X-form. Denna form replikeras också på diagram och diagram som visar meios. Termen "chiasma", som kommer från det grekiska, avser i allmänhet en korsning eller korsning. Denna term används också i anatomi för att hänvisa till buntar av nerver vid skärningspunkten, som optisk chiasm, där optiska nerverna korsar varandra.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?