Vad är en kromallocyt?

En kromallocyt är en pastillformad mobil nanorobot, bestående av cirka fyra biljoner atomer. Syftet är att vara en genleveransvektor som är överlägsen virus (som vanligtvis används idag), vilket erbjuder en mycket större grad av precision och kontroll för experimenteraren. Även om kromallocyten, designad av Robert Freitas, en pionjär inom nanoteknologi, ännu inte har tillverkats, verkar den möjlig under de kommande decennierna. Forskare har redan utformat MEMS (mikroelektromekaniska system) som kan manövrera genom den mänskliga blodomloppet. NEMS (nanoelektromekaniska system) är bara en fråga om tid.

Kromallocyter är utformade för att utföra alla procedurer för kromosomersättningsterapi. Dessa robotar skulle tränga in i cellens vägg, navigera till kärnan, ta bort allt kromatininnehåll och ersätta det med kromosomer som är specialdesignade i ett laboratorium med hjälp av en konstgjord proboscis. Kromallocyten är cirka 5 mikron lång och 4 mikron tjock, knappt liten nog för att passa bekvämt i en cellkärna.

Eftersom så många sjukdomar orsakas av defekta kromosomer eller defekt genuttryck, skulle kromosomersättningsbehandling av den typ som utförs av kromallocyter ha potential att stoppa en mängd olika sjukdomar, inklusive den första mördaren idag, hjärtsjukdom. Men för att effektivt genomföra kromosomersättningsterapi krävs många biljoner nanoboter som arbetar tillsammans. För att bygga så stora antal sådana små enheter skulle vi behöva en enhet som kan engagera sig i tillverkning till atomisk precision. Ett antal företag och universitet arbetar för närvarande med insatser i denna riktning.

Kromallocyten är en bland flera medicinska nanoroboter designade i detalj av Robert Freitas. Andra inkluderar respirocyt, en konstgjord röd blodcell, mikrobiovore, en konstgjord vit blodcell, en vaskulocyt, som skulle rengöra cirkulationssystemet, och clottocyten, en artificiell blodplatta för att påskynda blodkoagulationen. Dessa analyseras alla omfattande i boken Nanomedicine .

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?