Vad är en stjärna plantskola?

En "stjärnkammare" är ett romantiskt sätt att hänvisa till ett molekylärt moln i processen att bilda nya stjärnor. Ett molekylärt moln är ett område i rymden som är tillräckligt tätt med väteatomer som molekyler, oftast H2, eller diatomiskt väte, kan bilda. Molekylära moln kan vara jätte, med 1000 till 100 000 gånger solens massa, eller mindre, mindre än några hundra gånger solens massa. Dessa kallas jätte molekylära moln respektive små molekylära moln.

Så vitt vi vet sker stjärnbildande uteslutande inom dessa molekylära moln, följaktligen monikerns "stellar plantskola." För att ett molekylärt moln ska vara en stjärnkammare måste flera villkor menas. Först måste det molekylära molnet ha tillräckligt med fickor med tillräcklig densitet ("molekylkärnor") för att ge råmaterialet att producera stjärnor. För det andra måste det molekylära molnet utsättas för omrörande krafter, till exempel stora stjärnor i närheten eller supernovaer. När en del av ett molekylärt moln tänds och joniseras av strålningen av en närliggande massiv stjärna, kallas det en HII-region.

Eftersom HII-regioner är de delar av molekylära moln som är mest kraftigt rörda av yttre källor, är de det mest troliga stället att vara en stjärna plantskola. Yttre påverkan är nödvändig för att skapa en stjärna, för annars uppnås en kritisk densitet sällan i ett molekylärt moln. Om densiteten inte är tillräcklig, fortsätter gaspartiklar i molnet att kretsa varandra för alltid. På grund av en yttre påverkan, såsom en supernovaschockvåg, kan molekylära moln kondenseras i lokaliserade regioner och bli det som kallas Bok-kulor.

Bokskulorna är väldigt täta kärnor som finns i stellar plantskolor. De innehåller vanligtvis cirka 10-50 solmassor värda material i ett område runt ett ljusår. Bokkulor är anmärkningsvärda inom astronomi eftersom de innehåller en mängd olika molekyler som vanligtvis inte finns i typiska glesa interstellära rymden: molekylväte, koloxider, helium och silikatdamm. Förr eller senare antas det att många Bok-klot kollapsar för att bilda stjärnor, eller, oftare, binära stjärnsystem eller stjärnkluster. Vår sol anses faktiskt vara en avvikelse genom att den inte har något binärt par.

Stellar plantskolor förstörs så småningom av stjärnorna som skapar dem. De nya stjärnorna suger antingen upp mycket av det lokala materialet eller blåser bort det via solvind. Så småningom kan dessa nyfödda stjärnor explodera i en supernova och utlösa bildandet av andra stjärnor i närliggande stjärnkammare.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?