Hur väljer jag de bästa IR-lasrarna?

Du kan välja de bästa IR-lasrarna genom att först bestämma den avsedda användningen av lasrarna. Den önskade våglängden och stråldiametern för IR-lasrarna måste beaktas såväl som om en kontinuerlig våg- eller pulstypslaser föredras. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till inkluderar kostnaden för lasrarna och vilka ytterligare komponenter som kan krävas för att säkerställa kontinuerlig och önskad funktionalitet.

Applikationer för IR-lasrar varierar mycket och inkluderar militära, medicinska och vetenskapliga tillämpningar. Kommersiella och industriella tillämpningar är också utbredda. Varje applikation inom varje bransch kräver nödvändigtvis olika parametrar för att bestämma den lämpligaste lasern beroende på individuella behov och specifika användningsområden.

Industriella applikationer såsom material som främst bearbetar kommer att använda en gaslaser. IR-lasrar med gas, som använder koldioxid, är mycket effektiva och förlorar en minimal mängd kraft under drift. Dessa är i allmänhet bäst för skärning och svetsning.

IR-lasrar med fast tillstånd är dominerande inom den medicinska industrin och finns i många andra ytterligare applikationer. Kirurgiska ingrepp, laserinriktning och periodontal skalning är några av standardanvändningarna för laser med fast tillstånd. Denna typ av laser används också vid fotobearbetning och halvledarinspektion.

Halvledarlasrar eller diodlasrar blir allt vanligare och är mindre och effektivare än sina föregångare. Denna typ av laser kan vara en direktdiodlaser eller en DPSS-laser (diodpumpad fast tillstånd). Varje typ passar något bättre för olika ändamål. DPSS-lasrar är i allmänhet mer känsliga för värme och har ett mindre driftsområde än diodlasrarna. Tillämpningar som kräver hög strålkvalitet använder ofta DPSS-lasrar.

IR-lasrar med halvledare är oftast det bästa valet för mindre applikationer, och DPSS-lasrar ger den kraft och våglängd som önskas av ett antal implementationer. Några av de primära applikationerna för denna typ av laser inkluderar IR-belysningsapparater för nattfotografering, nattsynsområden som ofta används för skjutvapen och olika interaktionsprojekt mellan människor och datorer, såsom upptäckt av klumpar.

Byggare av laserdrivna enheter vill också se till att ström och kylning inte kommer att vara problem när man väljer lämpliga IR-lasrar. Olämplig strömspänning eller strömförändringar kan förstöra eller dramatiskt minska livslängden för en laser. Själva laserns kraft är relevant, eftersom detta är avgörande för att bestämma laserstrålens penetration, avstånd och varaktighet. Var noga med variationerna i topp- och medelkraft när du undersöker IR-lasrar.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?