Vad är kiselskivor?

Kiselskivor är en viktig komponent i integrerade kretsar som de som används för att driva datorer, mobiltelefoner och en mängd andra enheter. En kiselskiva består av en tunn kiselskiva som kan behandlas på olika sätt, beroende på vilken typ av elektronik den används i. Kisel är en mycket högkvalitativ halvledare, vilket gör den idealisk för produktion av sådana kretsar, även om andra material har utforskats historiskt. Mycket av världens produktion av kiselskivor var historiskt centrerat i den riktigt kallade Silicon Valley i Kalifornien.

Om utvecklingen av den integrerade kretsen revolutionerade det mänskliga samhället, förtjänar kiselskivan en stor del av krediten. Medan andra halvledare testades och testades visade sig kisel vara den mest stabila och användbara. Lyckligtvis är råvarorna för kiselskivor ganska tillgängliga, även om det krävs en del arbete för att producera kiselskivor.

Att göra kiselskivor är en lång process. Ett laboratorium måste odla en kiselkristall under mycket kontrollerade förhållanden för att upprätthålla renhet, även om laboratoriet selektivt kan droppa kristallen med vissa ingredienser under tillväxtprocessen. När kristallen har odlats skärs den i tunna skivor som sedan måste poleras innan de kan användas för att skapa integrerade kretsar.

Ett antal företag är specialiserade på produktion av kiselskivor. De säljer skivor i olika storlekar för olika applikationer och kan erbjuda skivor som har bearbetats på specialiserade sätt. Dopingmängden kan vara avgörande för vissa typer av projekt. Nivåer av orenheter införda genom doping kan vara acceptabla för vissa applikationer, men inte för andra, vilket kräver att laboratorierna har mycket snäv kvalitetskontroll.

Komponenter i en integrerad krets kan installeras i en kiselskiva, förutom att installeras på eller runt den. Teknologin bakom integrerade kretsar utvecklas ständigt när människor pressar på för att göra mindre och bättre kretsar. Utvecklingen inom denna teknik tenderar att öka stadigt, enligt en förutsägelse som kallas Moore's Law, även om kritiker av Moore's Law har påpekat att tekniken inte kan förbättras oändligt, vilket innebär att ett tak kommer att nås vid någon tidpunkt.

Produktionen av kiselskivor är inte utan kontroverser. Processen genererar en rad biprodukter, av vilka några är farliga. I Silicon Valley är föroreningar till följd av kemikalier som släpps ut i miljön ett stort problem i vissa områden, och företag som tillverkar skivor söker ständigt efter nya sätt att göra processen renare och säkrare för miljön.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?