Vad är en dokumentkameraprojektor?

En dokumentkameraprojektor är en enhet som används antingen med en dokumentkamera eller inbyggd i en enda enhet med en dokumentkamera för att projicera bilder som tagits av kameran på en skärm eller annan visningsyta. Dessa typer av enheter används ofta i företag för presentationer och i klassrum av lärare som letar efter sätt att göra presentationer med visuella hjälpmedel som kan ses av varje elev i en stor klass. En projektorkameraprojektor möjliggör ofta enkel anslutning till en dokumentkamera, även om den också kan ansluta till en dator eller annan enhet för att projicera bilder.

Det finns ett antal olika tillverkare av dokumentkameror och projektorer, även om de flesta mönster delar vissa element gemensamt. En projektorkameraprojektor ansluter vanligtvis till en dokumentkamera eller är inbyggd i en sådan kamera för att möjliggöra projicering av tagna bilder på en skärm av någon typ. Dokumentkameror är enheter som tillåter att en bild, till exempel en bild eller en sida med text, fångas av kameran och sedan visas i realtid på en enhet eller projiceras av en dokumentkameraprojektor på en skärm.

Genom att använda en projektorkamera-projektor kan bilderna som tagits av kameran projiceras på en skärm. Eftersom kamerorna tar bilder i realtid kan ändringar enkelt göras i dokumentet och kommer att projiceras när de händer. På det här sättet kan en dokumentkamera och projektor användas i ett matematisklassrum för att låta en lärare arbeta med matematiska problem på ett pappersark. Detta arbete skulle projiceras på en skärm som hela klassrummet kan se. Detta kan vara till hjälp eftersom läraren kan använda kalkylblad eller läxor i samma format som eleverna förväntas använda, vilket gör att beprövade metoder och metoder kan demonstreras för eleverna tydligare.

Vissa typer av dokumentkameraprojektorer kan till och med anslutas till andra typer av enheter, till exempel en dator eller TV, för att projicera bilderna från skärmen till en större skärm. Detta kan tillåta en enda enhet att fungera som en projektor för ett antal olika enheter ibland samtidigt, vilket gör att en användare kan växla mellan enheter med ett knapptryck. En projektor som denna kan också användas för affärspresentationer, vilket gör att en person som presenterar material genom ett datorpresentationsprogram snabbt kan byta till en dokumentkamera för att visa en riktig produkt och sedan gå tillbaka till datorns bildspel.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?