Vad är en förstärkare av en offentlig adress?

En förstärkare av talhöjningen höjer talvolymen så att människor kan höras tydligt i ett stort område eller i en byggnad. Ingångar matas från en eller flera mikrofoner genom enheten, vilket ökar signalens effekt. Förstärkaren trycker på signalen till utgångar som vidarebefordrar talet genom högtalare eller horn, beroende på systemets utformning. Vissa system är mycket komplexa och ger täckning i en byggnad eller komplex, medan andra är små och mobila, utformade för aktiviteter som föreläsningar i klassrum eller offentliga anläggningar.

Som ett minimum har den offentliga adressförstärkaren minst en mikrofoningång och en högtalarutgång eller inbyggd högtalare. Många har flera olika mikrofonkanaler för att låta människor använda systemet från flera platser. På en musikplats, till exempel, kan det offentliga adresssystemet innehålla mikrofoner i kassan, i den tekniska båset och på själva scenen och tillhandahålla flera områden för tillkännagivanden. Detta kan vara särskilt viktigt i nödsituationer, där personal kan behöva förmedla information snabbt.

Blandare kan också inbäddas i en offentlig adressförstärkare. Med kontrollerna kan en operatör justera ljudets kurva för olika inställningar och högtalare. Någon som är naturligt högt, till exempel, kan kräva viss nivåjustering så att förstärkningen inte orsakar snedvridning. Avancerade system applicerar mixrar på olika kanaler för att låta tekniker kontrollera nivåerna för varje mikrofoningång. Detta ger större kontroll och funktionalitet.

Vissa möjliggör tvåvägs kommunikation. Med mikrofoninsignaler från högtalarna kan personer som får meddelanden via det offentliga adresssystemet svara. På en skola kan till exempel lärare kunna aktivera en knapp för att skicka ett meddelande till kontoret via den offentliga adressförstärkaren. Detta kan vara användbart när människor behöver ringa hjälp eller svara på ett direktiv som en begäran om att bekräfta att alla elever är säkrade i klassrummet under ett lockdown.

Kostnader för en offentlig adressförstärkare kan bero på systemets komplexitet. Ibland är det möjligt att få rabatt genom att köpa ett helt offentligt adresspaket, inklusive högtalare, mikrofoner och ledningar. När du väljer ett system är det viktigt att tänka på projicerade användningar som kan förändras över tid, för att säkerställa att systemet är tillräckligt flexibelt för att möta pågående behov. Om människor sannolikt vill ha fler mikrofoninsatser i framtiden, till exempel, kanske de vill köpa ett dyrare system med fler ingångar än de behöver vara beredda på mer efterfrågan.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?