Vad är AMOLED?

AMOLED är den vanligt använda akronymen för den elektroniska displayteknologin känd som Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode . AMOLED-skärmar bygger på organisk ljusemitterande diod (OLED) passiv-matrix-teknik för att producera en ljus skärm som inte kräver bakgrundsbelysning och förbrukar extremt låga effektnivåer. Från våren 2010 förblir AMOLED en mycket ny teknik. Det förväntas emellertid bli den valbara skärmen för allt från mobiltelefoner till bredbilds-tv, eftersom ökad produktion fortsätter att förbättra produkten och sänka kostnaden.

Eftersom det är ett framsteg av OLED-tekniken har AMOLED mycket av samma egenskaper som föregångaren. Faktum är att likheterna överlägset skillnaderna. OLED, i dess kärna, är en enkel ljusemitterande diod vars luminescens tillhandahålls av en film tillverkad av organiska komponenter, i motsats till traditionella oorganiska material. Genom att köra en elektrisk ström genom elektroderna i en OLED, kan den släppa ut ljus som kan användas i olika enheter, från ficklampor till datorer.

I TV-apparater och andra sådana applikationer som kräver en dynamisk, snabbt föränderlig skärm är OLED: er och AMOLED överlägsna traditionella LCD-skärmar (LCD) eftersom de inte kräver bakgrundsbelysning för att ge ljusstyrka. Detta innebär att de kan vara mycket tunnare i form och kan visa mycket sannare svarta, utan de distraherande gråtonerna som många LCD-skärmar har. Dessutom har OLED-baserade skärmar en snabbare responstid än jämförbara LCD-skärmar, vilket innebär att de bättre kan hålla jämna steg med snabbt rörande innehåll.

Den huvudsakliga nackdelen med OLED är att det kräver en relativt hög, kontinuerlig ström som går genom elektroderna. Generellt, ju mer vit som visas, desto mer kraft behöver en passiv matris OLED. Detta är särskilt besvärligt i mobila enheter, som mobiltelefoner, som körs på batteri.

AMOLED-skärmar kommer runt denna brist genom att integrera en matris med vad som kallas tunnfilmtransistor (TFT). TFT: erna på en AMOLED-skärm fungerar som en serie omkopplare och kontrollerar flödet av elektricitet på begäran, i motsats till OLED-tillståndet. Även om ljusare färger fortfarande drar mer kraft, kommer enheter som använder en AMOLED snarare än OLED-skärm att ha betydligt lägre effektbehov och längre batteritid.

De största nackdelarna med AMOLED är bräcklighet och ljusstyrka. Eftersom de är organiska är materialen inom alla OLED: er utsatta för nedbrytning och är särskilt mottagliga för fuktskador. Dessutom kan AMOLED för närvarande inte jämföra ljusstyrkan hos traditionella LCD-skärmar när de används i direkt solljus. Båda dessa frågor anses emellertid i branschen vara lösbara problem med teknikens nyhet.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?