ฉันจะทำการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาลได้อย่างไร

องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์คือการกำหนดจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของ บริษัท (SWOT) ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่หรือเพียงต้องการเพิ่มธุรกิจสำหรับสถานที่ตั้งเดิมการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาลสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ของคุณรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงพยาบาลซึ่งอาจรวมถึงที่ตั้งค่าใช้จ่ายและบริการที่โรงพยาบาลมีให้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการพิจารณาโอกาสที่โรงพยาบาลอาจมีเช่นเทคโนโลยีใหม่หรือการเปิดโดยโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนอีกต่อไป ภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณรวมถึงโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงภาวะเศรษฐกิจและความต้องการบริการที่ลดลงควรได้รับการพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาล

ระยะแรกของการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาลคือการพิจารณาปัจจัยภายในเช่นจุดแข็ง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการพิจารณาว่าคุณให้บริการที่คนอื่นทำน้อยโดยเฉพาะถ้าราคาของคุณมีแนวโน้มที่จะสมเหตุสมผลมากกว่าศูนย์สุขภาพอื่น ๆ คุณอาจมีชื่อเสียงที่ดีเป็นพิเศษในชุมชนของคุณหรือคุณอาจอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโรงพยาบาลอื่นอยู่ใกล้เคียง ลองคิดดูว่าพนักงานของคุณมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคู่แข่งหรือไม่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ SWOT ได้

หลังจากพิจารณาจุดแข็งของคุณแล้วคุณควรคิดถึงจุดอ่อนของคุณด้วยเมื่อทำการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่นบางทีตำแหน่งของคุณอาจไม่ดีอาจอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของเมืองหรือไม่มีพื้นที่จอดรถมากนัก คุณอาจตกหลุมโรงพยาบาลอื่นเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีช่วงของการบริการที่เสนอหรือประสบการณ์ของพนักงานของคุณ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้โรงพยาบาลของคุณสูญเสียธุรกิจไปยังคู่แข่งเว้นแต่คุณจะระบุและแก้ไขปัญหา

ปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงควรได้รับการพิจารณาด้วยโอกาสที่จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่นลองคิดดูว่าคู่แข่งรายใดเพิ่งย้ายมาหยุดให้บริการหรือปิดตัวลงโดยสิ้นเชิง คุณอาจต้องการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ใด ๆ ที่อาจมีให้สำหรับคุณรวมถึงความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ให้บริการของคุณ เมื่อคุณได้กำหนดโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณผ่านการวิเคราะห์ SWOT ของโรงพยาบาลคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพวกเขา

ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณารวมถึงภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณซึ่งคุณต้องระบุและสิ่งที่คุณควรเตรียม ตัวอย่างหนึ่งคือคู่แข่งใหม่ที่มีพนักงานที่มีประสบการณ์บริการที่หลากหลายหรือชื่อเสียงที่ดีโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงการประกันภัยอาจเป็นภัยคุกคามต่อโรงพยาบาลของคุณเนื่องจากคุณอาจต้องทิ้งผู้ให้บริการบางรายในขณะที่คนอื่นอาจจ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้โรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่ลดความต้องการบริการทางการแพทย์ในเมืองของคุณและการสูญเสียประชากรในชุมชนทั้งหมดอาจเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร