โครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำนาจคืออะไร?

โครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำนาจกระจายความรับผิดชอบในการจัดการรายวันระหว่างหลายแผนกหรือบุคคลมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ มันมีอำนาจมากขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหารมีอิสระที่จะมีสมาธิในประเด็นสำคัญที่ต้องเผชิญกับธุรกิจ บริษัท ที่ปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำนาจมักจะไม่ค่อยปฏิบัติตามแนวทางหรือนโยบายที่เข้มงวด

หนึ่งในประโยชน์หลักของโครงสร้างองค์กรที่กระจายอำนาจคือช่วยให้องค์กรเติบโตได้เร็วขึ้น เมื่อมีการกระจายการตัดสินใจระหว่างพนักงานหลาย ๆ คนปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีความถี่มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้กระบวนการดำเนินการตามแผนริเริ่มที่สำคัญนั้นเร็วขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กร

โครงสร้างองค์กรที่กระจายอำนาจสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความคงอยู่ของพนักงานได้เช่นกัน พนักงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมักจะมีความภาคภูมิใจในการทำงานมากขึ้น พวกเขามักจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าทีมผู้บริหารไว้วางใจพวกเขาและขึ้นอยู่กับความพยายามของพวกเขา

โครงสร้างการกระจายอำนาจยังสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในหมู่พนักงาน โดยให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้พวกเขาทดลองและคิดนอกกรอบ หากไม่มีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมนวัตกรรมมีโอกาสมากขึ้นที่พนักงานจะใช้ความคิดเพื่อช่วยในการขยาย บริษัท

โครงสร้างองค์กรกระจายอำนาจยังสามารถเพิ่มการปฏิบัติจริงของการกระทำใหม่ เมื่อทำการตัดสินใจในกลุ่มเล็ก ๆ พวกเขามักจะมีเหตุผลมากกว่าเพราะเข้าใจได้ชัดเจนกว่า ตามปกติแล้วมันจะไม่ง่ายสำหรับผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำหรับทั้ง บริษัท เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความรู้เหมือนกันเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันของแต่ละทีมหรือพนักงานที่จะได้รับผลกระทบ

ในองค์กรที่กระจายอำนาจการจัดการ บริษัท ทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความจำเป็นเพียงจัดการกลุ่มต่างๆมากกว่าพนักงานแต่ละคน ด้วยการให้ทีมต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดการตนเองการกำกับดูแลของพนักงานมีความซับซ้อนน้อยกว่า ทีมจัดการตัวเองและผู้บริหารเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าทีมเหล่านั้นทำงานได้ดี

โครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์เป็นตรงกันข้ามกับการกระจายอำนาจแบบดั้งเดิมมากขึ้น เป็นระบบที่ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการมอบหมายความรับผิดชอบ โดยทั่วไประบบนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวเลขอำนาจดำเนินการตัดสินใจด้วยนโยบายที่สอดคล้องและเข้มงวด

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร