คลังสินค้าสนามคืออะไร?

คลังเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นคำที่ใช้เพื่อระบุอาคารเช่าที่ใช้โดย บริษัท หนึ่งโดยมีอาคารนั้นตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเจ้าของโดยเจ้าของอาคารนั้น ด้วยข้อตกลงประเภทนี้ผู้เช่าคลังสินค้าจะจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่า การใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าสนามสามารถเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้เช่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความต้องการพื้นที่เป็นเพียงชั่วคราว

เมื่อมีการจัดการคลังสินค้าในฟิลด์ บริษัท หนึ่งจะเช่าคลังสินค้าจากเจ้าของโดยปกติจะมีสัญญาเช่าที่ระบุอัตรารายเดือนรายครึ่งปีหรือรายปีเฉพาะ เงื่อนไขของการเช่าจะรวมถึงระยะเวลาสำหรับสัญญาซึ่งอาจช่วงใดก็ได้จากไม่กี่เดือนถึงหลายปี ในช่วงเวลานั้นเจ้าของคลังสินค้ายังคงความเป็นเจ้าของ แต่อนุญาตให้ผู้เช่าใช้พื้นที่สำหรับจัดเก็บหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาเช่า

การเลือกเช่าโกดังเก็บข้อมูลมักจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการเป็นเจ้าของและดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวก นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลระยะสั้นที่ธุรกิจไม่สามารถจัดการกับอาคารเก็บข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ต้องการสะสมสินค้าสำเร็จรูปโดยคาดว่าจะมีความต้องการของลูกค้าตามถนนหลายเดือนการเช่าพื้นที่คลังสินค้าจาก บริษัท อื่นจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการพยายามสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อเก็บสินค้าเหล่านั้นในระยะสั้น นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงค่าก่อสร้างแล้วการเช่าโกดังเก็บของยังช่วยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาทั่วไป เมื่อถึงกำหนดเวลาการยกเลิกสัญญาเช่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากสินค้าที่จัดเก็บถูกส่งไปยังลูกค้า บริษัท สามารถยกเลิกการควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ต้องการอีกต่อไปและเดินออกไปโดยไม่ทิ้งค่าใช้จ่าย

มี บริษัท ที่เชี่ยวชาญในการจัดหาพื้นที่คลังสินค้าภาคสนามให้กับธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการพื้นที่สำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ หรือแม้กระทั่งเป็นระยะเวลานาน โดยปกติแล้ว บริษัท เหล่านี้จะบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นการควบคุมอุณหภูมิและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนแบบคงที่ เนื่องจากวิธีการนี้สามารถประหยัดเงินได้มากกว่าการบำรุงรักษาและการจัดการคลังสินค้าโดยทั่วไปวิธีการนี้จึงเหมาะสำหรับลูกค้าจำนวนมากตั้งแต่ผู้นำเข้าไปจนถึงสิ่งทอและโรงงานผลิตประเภทอื่น ๆ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร