โครงการสาธารณะคืออะไร?

โครงการสาธารณะเป็นโครงการใด ๆ ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยรัฐบาลนั้น หน่วยงานของรัฐอาจมีโครงการอื่น ๆ จำนวนมากผ่านการให้สินเชื่อหรือวิธีการช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ แต่พวกเขาไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการสาธารณะแม้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วม โครงการสาธารณะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สาธารณะและโดยทั่วไปแล้วพวกเขารวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการซ่อมแซมถนนและการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารสาธารณะโรงเรียนและแม้แต่สวนสาธารณะ

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้จัดการเมืองหรือผู้ดูแลระบบในทุกระดับของรัฐบาลจะต้องทำตามกระบวนการบางอย่างเมื่อต้องการทำโครงการสาธารณะ โครงการเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนจากดอลลาร์ผู้เสียภาษีดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการเปิดมากกว่าโครงการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นโครงการสาธารณะอาจต้องเผยแพร่ข้อกำหนดและขอเสนอราคา การเสนอราคาเหล่านั้นจะต้องเปิดในที่สาธารณะและจากนั้นพิจารณาต่อสาธารณะ

เพื่อให้ผู้รับเหมาชนะการประมูลโครงการสาธารณะอาจต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด บ่อยครั้งที่ บริษัท จะต้องถูกผูกมัดและส่งพันธบัตรการเสนอราคากับโครงการ รัฐบาลบางแห่งอาจต้องมีงานสหภาพแรงงานหรืออย่างน้อยก็เงินเดือนที่เท่าเทียมกับค่าแรงในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นมักจะกำหนด ผู้ให้การสนับสนุนกล่าวว่าสิ่งนี้ช่วยปกป้องงานของสหภาพแรงงานและป้องกันไม่ให้ บริษัท ออกจากพื้นที่การเสนอราคาต่ำและทำลายกระบวนการ ฝ่ายตรงข้ามบอกว่ามันเป็นอีกวิธีสำหรับนักการเมืองที่จะให้เงินสินบนทางการเมืองแก่สหภาพ

มันมักจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือปีสำหรับโครงการสาธารณะที่จะย้ายจากเวทีความคิดไปยังขั้นตอนการก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับโครงการการก่อสร้างอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายปี ในช่วงเวลานี้หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจเช่นคณะกรรมการและคณะกรรมการมักจะแสวงหาข้อมูลสาธารณะเพื่อกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการการขนส่งอาจค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับทางหลวงใหม่หรือจัดลำดับความสำคัญของทางหลวงที่จำเป็นต้องซ่อมแซมด้วยความช่วยเหลือของประชาชน

โครงการของรัฐบาลอาจรวมถึงสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแนวตั้งซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดในรูปแบบของอาคาร อาคารเหล่านี้อาจใช้สำหรับหน่วยงานราชการและสำนักงานโรงเรียนเรือนจำหรือแม้แต่อาคารสาธารณะ โครงการเหล่านี้มักได้รับทุนจากแหล่งที่มาที่หลากหลายเช่นรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง เมื่อเสร็จแล้วพวกเขาจะใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่พวกเขาอยู่ เช่นเดียวกับโครงการขนส่งโครงการสาธารณะเหล่านี้มักเป็นผลมาจากการวางแผนที่กว้างขวางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการนั้น

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร