ความสามารถในการสื่อสารคืออะไร?

ความสามารถในการสื่อสารคือความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาผ่านการโต้ตอบและการโต้ตอบที่เหมาะสม โดยพื้นฐานแล้วความสามารถในการสื่อสารเป็นระดับทักษะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการผู้อื่นต้องบรรลุและครอบครอง เพื่อให้บรรลุความสามารถในการสื่อสารผู้สื่อสารต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หกประการคือความยืดหยุ่นการมีส่วนร่วมการจัดการการเอาใจใส่ความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม

ความยืดหยุ่นจำเป็นต้องใช้ผู้สื่อสารเพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การปรับตัวหรือความยืดหยุ่นอาจต้องใช้บุคคลที่กำลังสื่อสารกับผู้อื่นให้ไวต่อทั้งเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นหัวหน้างานอาจสร้างแรงจูงใจให้พนักงานโดยรับทราบชั่วโมงที่พนักงานต้องใส่ แต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่างานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การมีส่วนร่วมในการสนทนาเป็นทักษะที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุความสามารถในการสื่อสาร สิ่งนี้ต้องการให้ผู้สื่อสารสื่อสารโดยตรงกับอีกฝ่าย การโต้ตอบรวมถึงการฟังความต้องการและข้อกังวลของผู้อื่น นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้สื่อสารต้องรับรู้ว่าคนอื่นมองพวกเขาอย่างไรและรู้ว่าจะพูดอย่างไรเพื่อตอบคำถามทั้งหมดนี้

ความสามารถในการจัดการการสนทนานั้นต้องใช้ผู้สื่อสารเพื่อกำหนดวิธีการที่พวกเขาโต้ตอบกับผู้อื่น ผู้สื่อสารจะต้องปรับและควบคุมการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขา การจัดการสนทนาต้องการผู้สื่อสารเพื่อควบคุมทิศทางการสนทนาที่ใช้ซึ่งเป็นระดับความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง

การเอาใจใส่คือความสามารถของผู้สื่อสารในการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจว่าคนอื่นมาจากไหนเพื่อแบ่งปันอารมณ์ของตัวเอง เป็นอารมณ์ที่ผู้สื่อสารแสดงให้เห็นว่าเขาหรือเธอรู้ว่าคนอื่นมาจากไหนและผู้สื่อสารเข้าใจและเข้าใจ

ประสิทธิผลคือความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสนทนา ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของการสนทนาคือการวัดระดับความสามารถในการสื่อสาร ประสิทธิผลคือความสามารถในการตอบสนองทั้งข้อกำหนดของผู้สื่อสารและของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ความสามารถในการสื่อสารยังต้องการความเหมาะสม ความเหมาะสมคือความสามารถในการรักษาความคาดหวังของสถานการณ์ในมือ การสนทนาที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายเป็นหนึ่งในการวัดเบื้องต้นสำหรับการบรรลุความสามารถในการสื่อสาร เมื่อตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดผู้สื่อสารถึงระดับสูงสุดของความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร