ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจคืออะไร?

ทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าทุนมนุษย์ที่แข็งแกร่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ความมั่งคั่งของความรู้และทักษะภายในคนเรียกว่าทุนมนุษย์และอาจได้มาจากการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความเชื่อมโยงระหว่างทุนมนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือความจริงที่ว่าการลงทุนในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนแปลว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ

การวัดความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับระดับการลงทุนจากประชาชน นี่อาจเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี ในกรณีนี้การลงทุนอยู่ในรูปแบบของการศึกษาซึ่งให้ผลตอบแทนเงินปันผลในรูปแบบของทักษะที่เพิ่มขึ้นและความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างทุนมนุษย์กับทุนทางธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ คือความจริงที่ว่าทุนมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากบุคคลได้

ความจริงง่ายๆที่ทุนมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากคนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทุนมนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลส่วนใหญ่ให้สิ่งจูงใจแก่ บริษัท ที่ให้การฝึกอบรมอย่างกว้างขวางแก่พนักงานของพวกเขาเพราะพวกเขาตระหนักว่าความรู้ที่บุคคลนั้นได้รับจะยังคงอยู่กับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะออกจาก บริษัท นั้นก็ตาม ความรู้นี้สามารถนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยพนักงานที่ทำงานให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของพวกเขาหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำงานให้กับ บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อาจได้รับการฝึกอบรมจำนวนมากขณะทำงาน พนักงานอาจออกจาก บริษัท คอมพิวเตอร์และใช้การฝึกอบรมและทักษะของเขาหรือเธอในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะเป็นประโยชน์

ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเชื่อมโยงกันด้วยการลงทุนด้านสุขภาพของประชาชนเพราะคนที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนด้านสุขภาพทุนมนุษย์รวมถึงปัจจัยต่างๆเช่นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลที่ดีและการเข้าถึงสถานพยาบาลที่สะดวก ตัวอย่างของการขาดการลงทุนด้านสุขภาพของประชาชนที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ที่มีอัตราการตายสูงในหมู่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากขาดสถานพยาบาลที่เพียงพอ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร