ฉันจะเป็นโค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นโค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยโดยทั่วไปจะต้องมีประสบการณ์การเล่นบางส่วนประสบการณ์การสอนและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง โค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยยังต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีความเข้าใจที่ดีของกฎซอฟต์บอลที่ใช้บังคับใด ๆ และความเข้าใจในกระบวนการสรรหา

นอกเหนือจากประสบการณ์การเล่นที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเกมในฐานะผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือโค้ชเท่านั้น ผู้ฝึกสอนครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะต้องเริ่มต้นในฐานะผู้ช่วยชั่วคราวที่โรงเรียน Division III หรือ NAIA นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการเริ่มต้นเป็นโค้ชซอฟต์บอลโรงเรียนมัธยมเพื่อสร้างประสบการณ์ครั้งแรก ตำแหน่งการฝึกสอนแบบพาร์ทไทม์มักจะเต็มไปด้วยผู้เล่นเก่าที่พยายามหาทางในการจัดอันดับซึ่งเป็นจุดที่ประสบการณ์การเล่นก่อนหน้าสามารถช่วยได้อย่างมาก

วิทยาลัยหลายแห่งกำหนดให้โค้ชของพวกเขาต้องจบปริญญาตรี บางตำแหน่งต้องการปริญญาโท สาขาวิชาที่เรียนนั้นอาจไม่สำคัญหรือบางวิทยาลัยอาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องได้รับการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นพละศึกษา การรับมือกับพลวัตของทีมและปัญหาระหว่างบุคคลทำให้การฝึกจิตวิทยามีประโยชน์มาก

นอกเหนือจากประสบการณ์และการศึกษาโค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมักจะมีทักษะที่หลากหลาย ทักษะระหว่างบุคคลรวมถึงทักษะการไกล่เกลี่ยและทักษะการเจรจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่เมื่อทำงานกับผู้เล่น แต่ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาที่มีศักยภาพ แน่นอนว่าความเข้าใจที่ดีของกฎที่เกี่ยวข้องของเกมจะเป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกทีมที่ประสบความสำเร็จ

เชื่อมโยงไปถึงงานที่ดีเป็นโค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยมักจะต้องมีเครือข่ายบางอย่าง การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนหรือการประชุมผู้อำนวยการด้านกีฬาและโค้ชจากวิทยาลัยใกล้เคียงหรือวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาคนั้นเป็นสิ่งจำเป็น การทำงานที่คลินิกโดยทั่วไปดำเนินการโดยโค้ชที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหรือนอกเหนือจากสัญญาการฝึกเป็นวิธีที่ดีในการพบปะกับโค้ชในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อาจมองหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ โดยทั่วไปแล้วผู้เล่นซอฟต์บอลวิทยาลัยสามารถช่วยได้ที่คลินิกนี้ซึ่งจะช่วยให้เข้าประตูเร็วขึ้น

ในการเป็นโค้ชซอฟต์บอลวิทยาลัยที่โรงเรียนยอดนิยมการเข้าใจลำดับชั้นของซอฟต์บอลวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์บอลของวิทยาลัยมีหลายระดับเริ่มต้นด้วย NCAA Division I ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เล่นที่ดีที่สุดเงินส่วนใหญ่และการเปิดรับสื่อโทรทัศน์และสื่อส่วนใหญ่จบลง Division I-AA เป็นเทียร์ที่โดดเด่นมากที่สุดรองลงมาคือ Division II และ Division III ที่ใส่วงเล็บซีเอ นอกจากนี้ยังมีสมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NAIA) ที่มีขนาดเล็กลง

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร