ฉันจะเป็นผู้อำนวยการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างไร

ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นมืออาชีพที่จัดการความพยายามขององค์กรในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและพัฒนาแผนสำหรับเมนูและกิจกรรมทางการตลาด มืออาชีพประเภทนี้จะต้องมีการจัดการอย่างมากและมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง บุคคลที่พยายามเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มควรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสี่ปีได้รับประสบการณ์การฝึกงานและพิจารณาการได้รับปริญญาขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลการค้นหางานของเขาหรือเธอ

หากคุณต้องการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการอาหารหรือการจัดการการต้อนรับซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสี่ปี การเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการส่งแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าวิทยาลัยที่สมบูรณ์และการถอดความจากโรงเรียนมัธยม สถาบันฝึกอบรมในอนาคตของคุณจะขอให้คุณส่งคะแนนสอบมาตรฐานและประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนด้วย

หลักสูตรการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสอนวิธีนำอย่างมีประสิทธิภาพในสายอาชีพนี้ อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างเมนูรวมถึงกฎระเบียบของรัฐบาลที่ใช้กับอุตสาหกรรมการบริการในขณะที่คุณฝึกฝนเพื่อเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม คุณต้องเรียนรู้วิธีสร้างมาตรฐานสำหรับการสร้างอาหารคุณภาพสูงที่ บริษัท ของคุณ นอกจากนี้หลักสูตรของคุณยังครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากบุคคลในสาขานี้รับผิดชอบในการว่าจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่

แม้ว่าโรงเรียนของคุณจะไม่ได้เข้าร่วมการฝึกงาน แต่การทำเช่นนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณยอมรับบทบาทการกำกับดูแลในสาขาอาชีพนี้ ไซต์ที่เสนอโอกาสในการฝึกอบรมมักจะรวมถึงโรงแรม งานในที่ทำงานของคุณจะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนของแขกและช่วยจัดการงบประมาณสำหรับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะช่วยให้องค์กรของคุณส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในร้านอาหารหรือผ่านบริการจัดเลี้ยง

แม้ว่าการได้รับปริญญาสี่ปีนั้นมักจะเพียงพอต่อการทำกิจกรรมโดยตรงในอุตสาหกรรมนี้ แต่การได้รับปริญญาโทอาจส่งผลให้มีการเสนองานมากขึ้นและมีการชดเชยในระดับที่สูงขึ้น ในการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงคุณจะต้องเปิดหลักสูตรปริญญาตรีและผ่านการสอบเข้าโรงเรียนระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งกรอกใบสมัคร โปรแกรมประเภทนี้ครอบคลุมถึงการจัดการด้านการเงินและอาหารอย่างละเอียดและให้โอกาสคุณทำโครงการวิจัยให้สำเร็จก่อนที่คุณจะสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร