ฉันจะเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างไร?

หากคุณคิดว่าคุณจะสนุกกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่ด้านการดูแลสุขภาพจิตและต้องการที่จะส่งเสียงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยคุณอาจต้องการที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ ทำตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณในอุตสาหกรรมนี้คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ป่วยและรับการฝึกอบรมในสาขาการดูแลสุขภาพหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพมีบทบาทสำคัญ การมีส่วนร่วมในหลายสาขาอาชีพการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนั้นรวมถึงอาชีพเช่นประกันการแพทย์และสาขากฎหมาย

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสถานที่เริ่มต้นคือการทำความเข้าใจหน้าที่ของผู้ให้การสนับสนุนผู้ป่วย ผู้ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพมักจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาและการพยากรณ์โรคของลูกค้าของพวกเขาในขณะที่บางคนช่วยผู้ป่วยในการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายของชีวิต พวกเขาอาจปรึกษากับพวกเขาในเรื่องของการให้ความคุ้มครองด้านการดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวของพวกเขาหรือตัดสินใจว่าจะทำการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดหรือไม่ บางครั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเรียกว่าผู้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ

การฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานที่คุณสนใจ อาชีพด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบางประเภทและสำเร็จหลักสูตรสองหรือสี่ปี โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรการเรียนรวมถึงการเข้าชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเช่นชีววิทยาหรือกายวิภาคศาสตร์เช่นเดียวกับเคมีและคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางคลินิกเนื่องจากคุณจะต้องใช้การเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการดูแลผู้ป่วยจริง ยกตัวอย่างเช่นการฝึกฝนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์คุณจะได้รับทักษะภาคปฏิบัติขณะทำงานในคลินิกทันตกรรมและสำนักงาน

อาชีพบางอย่างจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการทางกฎหมายและกฎหมายการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ที่ปรึกษาด้านกฎหมายพยาบาลและทนายความ ตำแหน่งเหล่านี้ต้องการการศึกษาและการฝึกอบรมนอกเหนือจากนั้นสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่มักจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท การตรวจสอบและการออกใบอนุญาตจะได้รับคำสั่งสำหรับสาขาเหล่านี้เช่นกัน

สาขาการให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาครอบคลุมความกว้างของอาชีพและประกอบด้วยหลายพื้นที่รวมถึงการประกันภัยการบัญชีและกฎหมาย ไม่มีงานให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ โดยเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่สำคัญที่ดำเนินการภายในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นตัวแทนประกันสุขภาพนักบัญชีสาธารณะหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ลูกจ้างในสถานพยาบาลต่าง ๆ คนทำงานด้านสุขภาพจิตมักร่วมมือกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมสุขภาพเพื่อสนับสนุนผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปอยู่ในระดับแนวหน้าของการสนับสนุนผู้ป่วยและให้คำปรึกษาเนื่องจากแพทย์และพยาบาลมักรวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาในแผนการดูแลโดยรวม ทนายความอาจเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในบางพื้นที่ของกฎหมายเช่นการทารุณกรรมผู้สูงอายุและการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร