ฉันจะเป็นช่างเหล็กได้อย่างไร

คนที่ต้องการเป็นช่างเหล็กต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่กลัวความสูงและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ช่างเหล็กคือคนที่ทำงานเพื่อสร้างประดิษฐ์หรือติดตั้งเหล็ก โอกาสในการจ้างงานรวมถึงการทำงานในโรงงานผลิตเหล็กสถานที่ก่อสร้างและโรงงานเหล็ก

แม้ว่าหลายคนคิดว่าช่างเหล็กเป็นผู้ชาย แต่ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาอาชีพเป็นช่างเหล็ก เช่นเดียวกับการซื้อขายที่มีทักษะเกือบทั้งหมดคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีความระมัดระวังและปฏิบัติงานได้ดีเป็นส่วนเสริมที่ยินดีต้อนรับสู่ทีม ความต้องการของผู้ใช้เหล็กลดลงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แต่เพิ่มขึ้นในเอเชียและอเมริกาใต้เนื่องจากการลดลงของต้นทุนแรงงานและการผลิต

ขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับการเป็นช่างเหล็กคือการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ไม่มีหลักสูตรเฉพาะที่แนะนำสำหรับอาชีพนี้ แต่หลายคนจบงานไม้ร้านขายเครื่องจักรและหลักสูตรด้านเทคนิคอื่น ๆ ในขณะที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม นายจ้างส่วนใหญ่ให้การฝึกอบรมในที่ทำงานโดยละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานเหล็กเนื่องจากแต่ละ บริษัท ใช้อุปกรณ์ต่างกันและอาจมีกระบวนการภายในที่แตกต่างกัน

บางรัฐเสนอโปรแกรมฝึกงานสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นช่างเหล็ก โปรแกรมเหล่านี้มักจะถูกจัดระเบียบผ่านสหภาพแรงงานท้องถิ่นหรือสมาคมและโปรแกรมเฉลี่ยสี่ปีในระยะเวลา โปรแกรมเหล่านี้ต้องการการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การทำงานและหลักสูตรภาคทฤษฎีที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์

บริษัท เหล็กหลายแห่งกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำการตรวจร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน สมรรถภาพทางกายและความสามารถในการทำงานในสภาพอากาศแปรปรวนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานนี้ ผู้ที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่เหมาะที่จะเป็นช่างเหล็ก นี่เป็นงานที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงดังนั้นกระบวนการตรวจคัดกรองสมรรถภาพร่างกายจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตำแหน่งใด ๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือการผลิต ความคุ้นเคยกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นสมาชิกของทีมล้วนเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมาก แรงงานทางกายภาพหรืองานที่ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่จะให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เป็นประโยชน์ในฐานะช่างเหล็ก

เมื่อมองหาการจ้างงานในฐานะผู้ทำเหล็กกล้าให้เตรียมประวัติย่อและเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและโรงงานแปรรูปเหล็ก พูดคุยกับสมาชิกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างข้อกำหนดคุณสมบัติและเงินเดือน เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรและการทดสอบยาเสพติดซึ่งกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูง

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร