ฉันจะเขียนรายงานการวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างไร

รายงานการวิจัยทางการแพทย์อธิบายการทดลองในรูปแบบที่มีระเบียบและทำซ้ำได้ คุณต้องเริ่มต้นรายงานวิจัยทางการแพทย์ของคุณโดยกำหนดวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของคุณ ส่วนแรกของรายงานการวิจัยทางการแพทย์ของคุณควรอธิบายสมมติฐานวิธีการและความเข้าใจของการทดลองที่คล้ายกัน ส่วนผลลัพธ์ของบทความของคุณอธิบายถึงผลที่ตามมาของการวิจัยของคุณก่อนที่จะอภิปรายข้อ จำกัด การวิจัย คุณต้องมีการอ้างอิงและการอ้างอิงเมื่อคุณเขียนรายงานการวิจัยทางการแพทย์ของคุณ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดวิธีการวิจัยของคุณก่อนที่คุณจะเขียนรายงานการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยของคุณเริ่มต้นด้วยสมมติฐานหรือข้อความที่ทดสอบผ่านการวิจัยทางการแพทย์ คุณสามารถเลือกจากรูปแบบการเรียนนับไม่ถ้วนตั้งแต่การสำรวจผู้ป่วยไปจนถึงการทดลองยา โครงการวิจัยที่ครอบคลุมควรมีการทบทวนหลายระดับเพื่อป้องกันความลำเอียงส่วนตัว เอกสารของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หากคุณไม่ได้กำหนดกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สม่ำเสมอที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

หน้าแรกของรายงานวิจัยทางการแพทย์ของคุณจะต้องมีชื่อและบทคัดย่อ ชื่อเรื่องควรเป็นประโยคที่มุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจของการวิจัยของคุณมากกว่าผลลัพธ์ บทคัดย่อรายงานของคุณเป็นข้อมูลสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยของคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบรรณาธิการบรรณาธิการและนักวิจัย บทคัดย่อควรเริ่มต้นด้วยการอธิบายสมมติฐานของคุณสั้น ๆ คุณสามารถเพิ่มรายการหัวข้อย่อยของงานวิจัยของคุณลงในบทคัดย่อเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน

รากฐานของรายงานวิจัยทางการแพทย์ของคุณคือผลลัพธ์และหัวข้อสนทนา ส่วนผลลัพธ์ของคุณควรเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่สะสมระหว่างการวิจัยของคุณ ผลลัพธ์เหล่านี้ควรแสดงในหลายรูปแบบรวมถึงกราฟแท่งแผนภูมิวงกลมและตาราง คุณต้องรวมการอภิปรายข้อ จำกัด ของการวิจัยของคุณที่อาจมีตั้งแต่สมมติฐานแคบ ๆ ไปจนถึงทรัพยากรที่ จำกัด ส่วนการอภิปรายควรมีคำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคตในหัวข้อที่คุณเลือก

หน้าการอ้างอิงและบรรณานุกรมของคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณเขียนรายงานการวิจัยทางการแพทย์ ผู้อ่านจำเป็นต้องทราบว่าคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่ผ่านมาและหลักการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนได้อย่างไร คุณสามารถพูดคุยกับหัวหน้าแผนกหรืออาจารย์ของคุณเพื่อค้นหารูปแบบที่ต้องการสำหรับการอ้างอิงการอ้างอิง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรณานุกรมของคุณสั้นกระชับเมื่อคุณเขียนรายงานการวิจัยทางการแพทย์ บรรณานุกรมของคุณควรรวมหนังสือเหล่านั้นที่มีประโยชน์สำหรับการวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คุณมีสมาธิ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร