อะไรคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานด้านกฎหมายในต่างประเทศ

ในการรับงานด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในการเข้าประเทศที่พวกเขาต้องการทำงาน โดยปกติจะทำได้โดยได้รับการโอนย้ายจากนายจ้างปัจจุบันหรือได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการได้รับการว่าจ้างงานด้านกฎหมายในต่างประเทศมักจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่มีกำไรสำหรับ บริษัท กฎหมายและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ผู้สมัครเหล่านี้อาจจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติมในระบบกฎหมายของประเทศที่พวกเขาได้รับการจ้างงาน

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่หวังจะสมัครงานด้านกฎหมายในต่างประเทศคือการได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศใหม่ บางทีวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการปัญหานี้คือการได้รับการโพสต์ในต่างประเทศผ่านนายจ้างคนปัจจุบัน อีกทางเลือกหนึ่งคือการสมัครโดยตรงกับนายจ้างที่ยินดีสนับสนุนผู้สมัครงานชาวต่างชาติเพื่อการเข้าเมือง แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังบางประเทศโดยไม่ต้องมีงานทำ แต่การหางานในสาขากฎหมายหลังจากการย้ายถิ่นฐานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การศึกษาที่จำเป็นในการทำงานในสาขากฎหมายขึ้นอยู่กับเขตอำนาจที่บุคคลต้องการทำงาน ในบางกรณีและการศึกษาของบุคคลนั้นอาจเพียงพอสำหรับการได้รับงานด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาหรือเธอวางแผนที่จะทำงานให้กับสำนักงานระหว่างประเทศของธุรกิจหรือสำนักงานกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบ้านเกิดของเขาหรือเธอ หากแต่ละคนหวังว่าจะได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรองให้ฝึกฝนในประเทศอื่นเธออาจจะต้องเรียนหลักสูตรในระบบกฎหมายของประเทศนั้น ที่นี่เธออาจจะต้องทำการสอบใบอนุญาตให้สมบูรณ์ - ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาผู้ที่ต้องการเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตจะต้องผ่านการสอบบาร์ในรัฐที่พวกเขาจะฝึกซ้อม หากมีคนต้องการทำงานในประเทศที่ภาษาหลักแตกต่างจากภาษาแม่ของเธอเธออาจต้องเรียนหลักสูตรภาษานั้นให้จบหรือสามารถพิสูจน์ความคล่องแคล่วของเธอโดยการสอบอย่างละเอียด

นายจ้างส่วนบุคคลรวมทั้งรัฐบาลอาจกำหนดให้ผู้สมัครงานกฎหมายในต่างประเทศต้องมีประสบการณ์อย่างมากก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง ประสบการณ์ที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ บริษัท กฎหมายหรือกฎหมายที่กำหนดให้ผู้สมัครรับการฝึกหัดทางกฎหมายเพื่อให้ได้ประสบการณ์จำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะนักกฎหมาย ผู้ที่ต้องการสมัครงานด้านกฎหมายในต่างประเทศควรระมัดระวังในการจัดทำเอกสารประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติย่อหรือประวัติย่อของหลักสูตรอย่างเต็มที่ พวกเขาควรเตรียมพร้อมที่จะสัมผัสกับช่วงการเรียนรู้โดยรับตำแหน่งระดับเริ่มต้นที่ธุรกิจและ บริษัท ต่างประเทศเพื่อให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบกฎหมาย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร