ผู้ประสานงานโครงการแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ประสานงานโครงการสามารถพบได้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม ผู้คนในสาขานี้สามารถหางานผู้ประสานงานโครงการเป็นผู้ประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ผู้ประสานงานโครงการสถาปัตยกรรมและผู้ประสานงานโครงการขนส่งเพื่อชื่อไม่กี่ ผู้ประสานงานโครงการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารในแผนกโครงการของ บริษัท

โดยปกติผู้ประสานงานโครงการด้านไอทีจะจัดการโครงการด้านไอทีระยะสั้นที่มีผู้คนจำนวน จำกัด ความรับผิดชอบของพวกเขาคือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับโครงการตามที่ร้องขอและภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสานงานดังกล่าวทำสิ่งนี้โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทุกคนในทีมโครงการผู้เชี่ยวชาญภายนอกและลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน พวกเขายังให้แน่ใจว่าโครงการอยู่ในงบประมาณดูแลลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานโครงการให้ทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ประสานงานโครงการสถาปัตยกรรมมักทำงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาปนิกวิศวกรนักออกแบบตกแต่งภายในลูกค้าและทีมงานก่อสร้างที่ทำงานในโครงการสถาปัตยกรรม พวกเขามักจะรักษาการตั้งเวลาอัปเดตงบประมาณและจัดให้มีการเดินทางและที่พักสำหรับสมาชิกโครงการอื่น ๆ พวกเขาจัดประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการสรุปแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและบ่อยครั้งที่ประสานงานการสั่งซื้อและการมาถึงของวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายพื้นฐานของผู้ประสานงานโครงการสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับผู้ประสานงานโครงการทั้งหมดคือเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลางบประมาณและข้อกำหนดของลูกค้าและมาตรฐานคุณภาพ

ผู้ประสานงานโครงการขนส่งเป็นเหมือนผู้ประสานงานโครงการสถาปัตยกรรมแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะทำงานให้กับรัฐบาลหรือ บริษัท ขนส่งเช่นทางรถไฟ งานผู้ประสานงานโครงการประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหาร บริษัท รวมถึงทีมงานก่อสร้างและวิศวกรเพื่อให้โครงการถนนทางรถไฟและสะพานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจรวมถึงการเตรียมการเดินทางสำหรับลูกเรือหรือสูงกว่าการตั้งค่าการประชุมระหว่างลูกค้าและบุคลากรและการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับเมืองหรือรัฐ งานผู้ประสานงานโครงการประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นผู้ประสานงานจึงมักจะต้องทำเอกสารเพิ่มเติมและเก็บบันทึกรายละเอียดของโครงการสำหรับเมืองหรือรัฐและงบประมาณ

ผู้ประสานงานโครงการยังใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเขาสามารถทำงานกับโรงแรมหรือร้านอาหารและช่วยในการวางแผนงานหรือปรับปรุง พวกเขาสามารถทำงานโดยตรงกับเมืองหรือสำนักงานของรัฐและประสานงานกิจกรรมและโครงการในท้องถิ่น - แม้กระทั่งโครงการที่ทำได้ง่ายเพียงแค่ติดตั้งเครื่องประดับคริสต์มาสของเทศบาล งานผู้ประสานงานโครงการประเภทนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งที่มีทักษะสูงออกจากที่ว่างมากมายสำหรับให้ทำงานไปจนถึงด้านบน

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร