งานด้านการบินและอวกาศประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

วิทยาศาสตร์การบินเป็นวิทยาศาสตร์การบินอวกาศและยานอวกาศ มีงานการบินและอวกาศจำนวนมากในสาขานี้ที่ตอบสนองต่อทักษะและความสนใจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานฝีมือการสอนการทดสอบนำร่องหรือแม้กระทั่งการขายอาชีพในสาขาการบินและอวกาศสามารถนำผู้คนไปที่ใดก็ได้บนโลกหรือแม้แต่ในอวกาศ งานเหล่านี้ทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เกิดการค้นพบระบบสุริยจักรวาลและภูมิภาคที่ไกลที่สุดของอวกาศ

หนึ่งในงานด้านการบินและอวกาศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการทำงานเป็นวิศวกร วิศวกรการบินและอวกาศมีหน้าที่รับผิดชอบในการคิดและออกแบบเครื่องบินและองค์ประกอบเชิงกลที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางผ่านอวกาศเช่นดาวเทียม งานนี้ต้องมีความเข้าใจที่ดีของฟิสิกส์อากาศพลศาสตร์และคณิตศาสตร์ งานนี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัสดุสมบัติทางกายภาพและวิธีตอบสนองต่อการเดินทางในอวกาศ หลายครั้งที่วิศวกรยังรับผิดชอบในการดูแลการสร้างต้นแบบของการออกแบบ

หลังจากสร้างต้นแบบแล้วหนึ่งในงานการบินและอวกาศที่น่าสนใจที่สุดคือของนักบิน นักบินทดสอบทำการศึกษาว่าเครื่องบินตอบสนองต่อความเครียดในการบินได้ดีเพียงใดและช่วยให้วิศวกรเข้าใจได้ดีขึ้นว่ายานจะทำงานอย่างไรหากเปิดตัวสู่อวกาศ งานนี้มักจะเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของนักบินอวกาศ ความต้องการทางร่างกายและจิตใจในการทำหน้าที่นี้นั้นยอดเยี่ยม แต่การมีความเข้าใจในเครื่องบินเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

องค์กรการบินและอวกาศหลายแห่งเป็นหน่วยงานราชการ แต่ส่วนใหญ่เป็น บริษัท เอกชน เมื่อมีการสร้างเครื่องบินหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เอกชนจำเป็นต้องใช้พนักงานขายเพื่อนำสินค้าเหล่านี้ออกสู่ตลาด พนักงานขายอากาศยานเข้าใจถึงจุดที่ดีกว่าของการท่องเที่ยวในอวกาศรู้ภาษาเทคนิคและติดต่อกับองค์กรที่ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มันเป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บางอย่างและโน้มน้าวให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์ที่พวกเขาให้ งานด้านการบินและอวกาศเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าสร้างรายได้ที่ถูกป้อนกลับเข้ามาใน บริษัท เพื่อให้สามารถมีนวัตกรรมมากขึ้น

ก่อนที่ยานอวกาศใด ๆ จะถูกขายออกแบบหรือวางแนวความคิดการศึกษาจะช่วยเตรียมบุคคลสำหรับงานด้านการบินและอวกาศ อาชีพการบินและอวกาศในฐานะอาจารย์ถูกรวมศูนย์ไว้ที่มหาวิทยาลัยและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบินอวกาศ วิทยาลัยบางแห่งอาจจ้างอาจารย์เฉพาะด้านด้านการบินและอวกาศ แต่บ่อยครั้งที่พวกเขารวมบทเรียนเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมฟิสิกส์และเคมี

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร