ครูสอนเต้นรำทำอะไร

ครูสอนการเต้นนำการเรียนเต้นสำหรับกลุ่มคนหรือบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อสอนเทคนิคการเต้นที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะการเต้นที่ต้องการร่างกายการเต้นรำแบบมืออาชีพจำนวนมากจึงเกษียณในช่วงปลายยุค 20 หรือต้นยุค 30 แต่ใช้ทักษะในการหางานเป็นครูสอนเต้นรำ โรงเรียนมหาวิทยาลัยและ บริษัท ผลิตมักจะจ้างครูสอนเต้นเต็มเวลา แต่ครูสอนเต้นหลายคนมีอาชีพอิสระ

นักเต้นส่วนใหญ่เริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุยังน้อยและในช่วงเวลาหลายปีเรียนรู้รูปแบบการเต้นที่หลากหลาย โรงเรียนศิลปะการแสดงและวิทยาลัยบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสาขาการเต้นรำ นายจ้างบางคนชอบจ้างครูสอนเต้นรำที่มีวุฒิการเต้น แต่โดยทั่วไปแล้วคนที่มีพื้นฐานด้านการเต้นสามารถทำงานเป็นครูสอนเต้นรำที่มีหรือไม่มีปริญญาก็ได้

ชั้นเรียนเต้นรำมักมีความต้องการทางร่างกายดังนั้นครูสอนเต้นโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะนำผู้เข้าร่วมชั้นเรียนผ่านการออกกำลังกายที่อบอุ่น ครูสอนเต้นรำบางคนทำงานกับเด็กเป็นหลักซึ่งในกรณีนี้ภูมิหลังในการสอนในโรงเรียนหรือการดูแลเด็กมักจะเป็นประโยชน์ คลาสที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมทุกวัยดังนั้นครูสอนเต้นต้องมีความสามารถในการปรับโปรแกรมเพื่อรองรับนักเต้นที่มีทักษะและผู้ที่มีความคล่องตัว จำกัด ครูที่ประกอบอาชีพอิสระมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อผู้มีส่วนร่วมในขณะที่ครูที่ทำงานให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยนั้นเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับค่าจ้างโดยไม่คำนึงถึงระดับการเข้าชั้นเรียน

ครูหลายคนมุ่งเน้นที่ชั้นเรียนของพวกเขาในรูปแบบการเต้นเฉพาะเช่นบัลเล่ต์แท็ปหรือห้องบอลรูม เพื่อที่จะสอนนักเรียนเต้นรำและท่าเต้นใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพครูมักจะต้องสาธิตการเต้นรำก่อนชั้นเรียน คนอายุน้อยและมีความคล่องตัวมากขึ้นมักจะสอนในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการเต้นรำที่ท้าทายมากขึ้นในขณะที่ครูที่มีอายุมากกว่ามักมุ่งเน้นที่การเต้นช้าลง ครูที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งทำงานกับลูกค้าแบบตัวต่อตัวคาดว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเต้นที่หลากหลายเพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการออดิชั่นสำหรับบทบาทการเต้นรำที่ต้องการทักษะที่แตกต่างหลากหลาย

นักออกแบบท่าเต้นคือครูสอนเต้นที่พัฒนากิจวัตรการเต้นใหม่ ๆ และฝึกฝนนักเต้นเพื่อแสดงในเวทีและการแสดง ผู้กำกับเวทีจะทำงานร่วมกับนักออกแบบท่าเต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาท่าเต้นที่เหมาะกับธีมของละครหรือดนตรีโดยเฉพาะ บริษัท บัลเลต์รายใหญ่จ้างครูสอนเต้นรำหลายคนบางคนฝึกฝนนักเต้นเดี่ยวในขณะที่คนอื่นทำงานเป็นนักออกแบบท่าเต้นและช่วยประสานงานการแสดงการเต้นรำ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร