ช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์ทำอะไร

ช่างเทคนิคของพิพิธภัณฑ์รวมถึงผู้เก็บเอกสารและภัณฑารักษ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวางดูแลและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์หรือเอกสารที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ เธออาจปฏิบัติงานที่หลากหลายรวมถึงแรงงานด้วยตนเองการวิเคราะห์เชิงรายละเอียดการให้ความรู้ด้านการศึกษาและการระดมทุน โดยปกติแล้วจะแตกต่างจากภัณฑารักษ์หรือผู้เก็บจดหมายเหตุด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเธอมากขึ้นช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์มักจะทำงานนอกพื้นที่สาธารณะเป็นหลักโดยมุ่งเน้นที่การทำงานกับสิ่งประดิษฐ์ของพิพิธภัณฑ์

ขึ้นอยู่กับระดับของช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์งานที่เธอทำอาจจะดูเรียบง่ายมีสไตล์หลากหลายหรืออาจจะละเอียดและซับซ้อน โดยทั่วไปเธอทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ช่วยเหลือภัณฑารักษ์ในหน้าที่ของตนและช่วยให้มั่นใจว่าพิพิธภัณฑ์ทำงานได้อย่างราบรื่น ช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และด้วยลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญสูงของบทบาทเช่นเดียวกับโปรโตคอลเฉพาะสำหรับพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มันอาจเป็นงานที่ต้องเสียภาษี

ในระดับพื้นฐานช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์ช่วยงานง่าย ๆ ที่ต้องทำในพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์อาจมีส่วนร่วมในงานทำความสะอาดและดูแลรักษาโดยรอบสิ่งของหรือแสดงที่เปราะบาง เนื่องจากการจัดแสดงส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อนพวกเขาจึงไม่สามารถทำความสะอาดอย่างที่ควรจะเป็นพรมหรืออาคารสำนักงาน แต่การทำความสะอาดแบบนั้นต้องการการเอาใจใส่และเอาใจใส่เป็นอย่างดีรวมถึงความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์เองด้วย

ช่างเทคนิคขั้นสูงอาจทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยตรงสำหรับช่างเทคนิคอาวุโสหรือภัณฑารักษ์ ในบริบทนี้เธออาจถูกขอให้เรียกหรือเก็บตัวอย่างเพื่อช่วยบันทึกแค็ตตาล็อกและสิ่งประดิษฐ์ทำความสะอาดตัวอย่างหรือเก็บอย่างระมัดระวังหรือเพื่อเตรียมใช้งานโดยช่างเทคนิคหรือภัณฑารักษ์ขั้นสูง นอกจากนี้เธอยังอาจทำงานในบทบาทเลขานุการหรือการศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเขียนจดหมายโต้ตอบและทำหน้าที่เป็นแนวทางในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์

ช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์ระดับกลางอาจเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เน้นการวิจัยที่ต้องใช้ ในกรณีนี้เธออาจจะยังคงอยู่ในความสามารถพิเศษนี้ตลอดอาชีพการงานของเธอ ตัวอย่างเช่นเธออาจเรียนรู้วิธีคืนค่าประเภทสิ่งประดิษฐ์เฉพาะเช่นชามเซรามิกและจากนั้นเป็นต้นไปงานของเธออาจมุ่งเน้นไปที่ชามเซรามิกทั้งหมดในคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์ การเลือกจุดสนใจเช่นนี้โดยทั่วไปเป็นหนทางสู่การเป็นช่างเทคนิคขั้นสูงเมื่อมีทักษะเพียงพอ

ช่างเทคนิคขั้นสูงทำงานเพื่อช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญชามเซรามิกอาจไม่เพียงแค่เรียกคืนชามประเภทที่รู้จักโดยใช้เทคนิคที่มีอยู่แล้วอีกต่อไป ตอนนี้เธออาจทำงานเพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเรียกคืนโบลิ่งได้ดีขึ้นหรือเพื่อใช้เทคนิคเก่ากับชามชนิดใหม่ ช่างเทคนิคระดับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเติบโตที่เกิดขึ้นในด้านการฟื้นฟูและการเก็บรักษาและสามารถเป็นอาชีพที่มีกำไรสำหรับผู้ที่มีแรงผลักดันที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร