ผู้ตรวจสอบท่อประปาทำอะไร?

ผู้ตรวจสอบระบบประปาเป็นมืออาชีพด้านการประปาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบประปาเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยกฎหมายและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต รัฐบาลมักจะเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของผู้ตรวจสอบระบบประปาโดยบางรัฐบาลจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเต็มเวลา เพื่อที่จะทำงานเป็นผู้ตรวจสอบระบบประปาคนมักจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับใบอนุญาตเป็นช่างประปาโดยมีการรับรองเพิ่มเติมซึ่งทำให้เขาหรือเธอทำงานเป็นผู้ตรวจสอบ

ในโครงการก่อสร้างใหม่ผู้ตรวจการประปาจะตรวจสอบระบบประปาและเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่วางไว้เพื่อยืนยันว่าการติดตั้งนั้นถูกกฎหมาย ผู้ตรวจการประปาตรวจสอบช่องระบายอากาศกับดัก, faucets, ติดตั้งและเส้น เขาหรือเธอสามารถขอหลักฐานได้ว่าช่างประปาที่ทำงานมีใบอนุญาตและใบอนุญาตของพวกเขาเป็นปัจจุบัน ผู้ตรวจการประปาบางคนเลือกที่จะมีความเชี่ยวชาญในการประปาที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ในขณะที่คนอื่นสามารถตรวจสอบทั้งสองประเภท หากการติดตั้งระบบประปาล้มเหลวในการตรวจสอบผู้ก่อสร้างจะได้รับการอ้างถึงและปัญหาที่ระบุโดยผู้ตรวจสอบระบบประปาจะต้องได้รับการแก้ไข

หลังจากการบูรณะอย่างกว้างขวางซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประปาผู้ตรวจการประปาอาจถูกส่งอีกครั้งเพื่อยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของระบบประปา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อผู้คนทำการติดตั้งระบบประปาโบราณเนื่องจากข้อผิดพลาดอาจมีค่าใช้จ่ายหรือเป็นอันตรายเมื่อผู้คนกำลังเปลี่ยนระบบประปาทั้งหมด ผู้ตรวจสอบระบบประปาสามารถเรียกใช้งานได้เมื่อเกิดปัญหากับระบบท่อประปาที่พัฒนาขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อ บริษัท น้ำสงสัยว่าร้านอาหารกำลังปล่อยจาระบีลงในท่อระบายน้ำโดยตรง

สำหรับช่างประปาที่ไม่สนุกกับงานภาคสนามเป็นไปได้ที่จะทำงานเป็นผู้ตรวจสอบแผนท่อประปา ผู้ตรวจสอบแผนดูรูปแบบการวางท่อประปาที่เสนอและวางแผนที่จะตรวจสอบว่าระบบจะปฏิบัติตามรหัสการประปาหรือไม่ การวางแผนการผ่านผู้ตรวจสอบมักเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เมื่อมีการตรวจสอบระบบประปาในสถานที่ผู้ตรวจการประปามักจะปรึกษาแผนการประปาเพื่อพิจารณาว่าท่อประปาทางกายภาพนั้นตรงกับแผนที่เสนอหรือไม่และเขาหรือเธอสามารถขอคำอธิบายได้หากมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล ในทุกกรณีเป้าหมายหลักของพวกเขาคือเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการทำให้แน่ใจว่าระบบท่อประปานั้นเหมาะสมสำหรับงานที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ ผู้ตรวจสอบท่อประปายังเกี่ยวข้องกับการละเมิดรหัสซึ่งอาจเป็นร่องรอยของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการประปาในโรงรถซึ่งอาจแนะนำว่ามันถูกใช้สำหรับหน่วยยาย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร