บรรณารักษ์วิจัยทำอะไร?

บรรณารักษ์วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบและรักษาข้อมูลจำนวนมหาศาลสำหรับ บริษัท หรือองค์กร เขาหรือเธอมักเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ใช้และรับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทั้งหมดที่มีให้โดยห้องสมุด ความรับผิดชอบหลักของบรรณารักษ์วิจัยคือการทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้แต่ละคนตระหนักถึงแหล่งข้อมูลมากมายที่ห้องสมุดสมัยใหม่มีให้ บรรณารักษ์วิจัยมักจะมีการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทำงานในห้องสมุด การติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งใช้ในห้องสมุดและฐานข้อมูลห้องสมุดก็เป็นส่วนสำคัญของงานนี้

บรรณารักษ์วิจัยบางคนทำงานด้านกฎหมายหรือห้องสมุดทางการแพทย์และช่วยเหลือนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทั้งหมด บรรณารักษ์เหล่านี้ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีและความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการการวิจัยเฉพาะของแต่ละบุคคล บรรณารักษ์วิจัยอาจวิเคราะห์ข้อมูลหลายประเภทสำหรับ บริษัท ที่ปรึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการหรือแม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยผู้ใช้ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นบรรณารักษ์วิจัยที่ทำงานในศูนย์วิจัยอาจช่วยทีมวิศวกรในการค้นหาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่พวกเขาอาจทำงานอยู่ในปัจจุบัน ความช่วยเหลือนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาและดึงข้อมูลบนเว็บจากสื่อดิจิทัลหรือจากสิ่งพิมพ์มาตรฐาน

บรรณารักษ์วิจัยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับสูงในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้จะรวมถึงปริญญาโทจากหลักสูตรปริญญาที่ได้รับการรับรองโดย American Libraries Association (ALA) พวกเขามักจะมีประสบการณ์อย่างน้อยสองหรือสามปีก่อนทำงานเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ หลายคนได้ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ของบรรณารักษ์ด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ทั้งจากมุมมองดั้งเดิมและเทคโนโลยี บรรณารักษ์วิจัยได้รับการฝึกฝนในวิธีการที่จำเป็นในการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งมอบบริการห้องสมุดและทรัพยากรทั้งหมดให้กับผู้ใช้ บรรณารักษ์วิจัยอาจทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มนักวิชาการหรือวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มและบางคนได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือนักวิจัย

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายทำให้การศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ด้านการวิจัย บริษัท หรือองค์กรบางแห่งอาจพบว่ามีความท้าทายในการหาบรรณารักษ์วิจัยที่สามารถจัดการหน้าที่ห้องสมุดแบบดั้งเดิมทั้งหมดและมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่เช่นกัน บรรณารักษ์ที่ประสบความสำเร็จมีความรอบรู้ในการจัดการวัสดุและข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับการทำงานกับเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ตัวอย่างเช่นบรรณารักษ์วิจัยอาจรู้ข้อมูลทั้งหมดในแคตตาล็อกบัตรรวมทั้งรับผิดชอบในการสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร