หัวหน้าหมู่บ้านทำอะไร

หัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้นำชุมชนในเมืองเล็ก ๆ หรือหมู่บ้านที่มีโครงสร้างทางการเมืองที่เรียบง่าย หัวหน้าหมู่บ้านมักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของชนเผ่าซึ่งสมาชิกของชุมชนมักจะมีสายสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและสังคมที่ใกล้ชิด ระบบในการเลือกหัวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและวัฒนธรรมประเพณี มีการศึกษาจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตในหมู่บ้านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเมืองที่ใช้ในชุมชนทั่วโลก

โดยทั่วไปหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งสะท้อนทัศนคติทางสังคมทั่วไปที่ผู้สูงอายุควรได้รับการเคารพและเคารพ ผู้อาวุโสชุมชนอาจถูกมองว่าเป็นหน่วยงานตามธรรมชาติในหลาย ๆ หัวข้อและพวกเขาก็มีอิทธิพลอย่างมากทำให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเป็นผู้นำหมู่บ้าน บางคนได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มผู้สมัครในขณะที่คนอื่นอาจดำรงตำแหน่งที่สืบทอดมาการฝึกอบรมให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านตั้งแต่อายุยังน้อย

โดยปกติอำนาจของหัวหน้าหมู่บ้านจะถูก จำกัด บุคคลนี้สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในข้อพิพาทและอาจให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถบังคับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมติได้ หัวหน้าหมู่บ้านไม่สามารถสั่งให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านทำกิจกรรมให้เสร็จได้ โดยปกติแล้วผู้มีอำนาจกระทำโดยการส่งเสริมมาตรการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของชีวิตในหมู่บ้านเช่นการล่าสัตว์การรักษาความปลอดภัยการทำสวนและอื่น ๆ หัวหน้าหมู่บ้านอาจเป็นผู้นำยกตัวอย่างสนับสนุนให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านทำงานให้เสร็จโดยเริ่มจากพวกเขา

ในบางภูมิภาคหัวหน้าหมู่บ้านอาจเป็นผู้นำทางศาสนาสำหรับชุมชนในขณะที่คนอื่น ๆ นี่ไม่ใช่กรณี หัวหน้าหมู่บ้านอาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในพิธีการรวมถึงการประชุมผู้นำชุมชนแจกจ่ายทรัพยากรให้กับสมาชิกของชุมชนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแต่งงาน หัวหน้าหมู่บ้านอาจมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมที่จะใช้ในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้

บ่อยครั้งที่ตำแหน่งนี้ถูกจัดขึ้นโดยผู้ชาย แต่นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป ชุมชนบางแห่งมีหัวหน้าหมู่บ้านเป็นส่วนผสมระหว่างเพศในขณะที่คนอื่น ๆ ผู้หญิงอาจถูกคาดหวังให้ดำรงตำแหน่งผู้นำ หัวหน้าหมู่บ้านมักจะสื่อสารกับหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่และอาจรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมความร่วมมือตั้งแต่การป้องกันของภูมิภาคจากการโจมตีทางทหารไปจนถึงงานแสดงสินค้าและงานปาร์ตี้ในระดับภูมิภาค

นักมานุษยวิทยาที่สนใจเรื่องโครงสร้างทางการเมืองของเผ่าอาจเผชิญหน้ากับหัวหน้าหมู่บ้านขณะทำงานภาคสนาม นักมานุษยวิทยาที่ไปเยี่ยมหมู่บ้านหรือพื้นที่มักต้องการใบอนุญาตจากหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเก็บเกี่ยวพืชผลหรือการโต้ตอบกับผู้อยู่อาศัย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร