นักการศึกษาปฐมวัยทำอะไร?

นักการศึกษาปฐมวัยคือผู้ที่ได้รับการรับรองให้ทำงานและสอนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุแปดขวบ โดยทั่วไปแล้วคำนี้ใช้สำหรับครู แต่อาจใช้กับผู้ให้บริการรับเลี้ยงเด็กผู้ช่วยสอนหรือผู้ดูแลโรงเรียน ในการเป็นนักการศึกษาปฐมวัยโดยทั่วไปจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านการศึกษาปฐมวัยรวมถึงการได้รับใบรับรองการสอนหรือใบอนุญาตในรัฐใดรัฐหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการทำงานกับเด็กโดยทั่วไปจะต้องมีการตรวจสอบประวัติ

นักการศึกษาปฐมวัยอาจทำงานที่โรงเรียนเช่นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถมศึกษา ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเริ่มต้นในชุมชน ขนาดชั้นเรียนมักจะมีขนาดเล็กกว่าในการศึกษาปฐมวัยมากกว่าในปีถัด ๆ ไปเพื่อให้ผู้สอนใช้เวลาให้มากที่สุดกับนักเรียนแต่ละคน นักการศึกษาปฐมวัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างแผนการสอนและสอนนักเรียนในลักษณะที่เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเช่นผ่านการเล่นเชิงโต้ตอบและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ

นอกจากนี้นักการศึกษาปฐมวัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาวินัยเด็กอย่างเหมาะสมทำให้พวกเขาปลอดภัยและประเมินความก้าวหน้าเป็นประจำ โดยทั่วไปครูปฐมวัยจะต้องจัดทำรายงานสำหรับผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและทักษะของนักเรียน งานในการศึกษาปฐมวัยต้องการการดูแลเด็กมากกว่างานที่สอนเด็กโตที่มีความเป็นอิสระดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการศึกษาปฐมวัยที่ต้องอดทนอดทนสื่อสารและเพลิดเพลินกับการทำงานกับเด็กและการสอนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ลักษณะ.

นักการศึกษาปฐมวัยอาจทำกิจกรรมกับเด็กที่มีศิลปะและงานฝีมือเวลาเล่าเรื่องราวการแก้ปัญหาด้วยเกมหรือปริศนากิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยให้เด็กสร้างทักษะทางสังคมและกิจกรรมที่สอนทักษะพื้นฐานเช่นตัวเลขหรือตัวอักษร ดนตรีเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาปฐมวัยและนักการศึกษาจำนวนมากเริ่มสอนนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและจังหวะพื้นฐาน

แน่นอนข้อกำหนดสำหรับการศึกษาปฐมวัยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่ได้รับการสอนรวมถึงแนวทางหลักสูตรของแต่ละรัฐ โดยทั่วไปผู้สอนแต่ละคนจะต้องยินดีที่จะพบกับผู้ปกครองเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กกำลังได้รับการสอนและพวกเขากำลังก้าวหน้าดีแค่ไหน นักการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่มีความสุขกับงานของพวกเขาอย่างแท้จริงเพราะเด็กเล็กเปิดรับการเรียนรู้และสนุกกับการมาโรงเรียนทุกวัน

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร