เสมียนห้องสมุดคืออะไร?

เสมียนห้องสมุด - บางครั้งเรียกว่าช่างเทคนิคห้องสมุดผู้ช่วยห้องสมุดหรือผู้ช่วยห้องสมุด - เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้เข้าชมห้องสมุดค้นหาข้อมูลหรือบริการที่พวกเขาต้องการ พนักงานอาจทำงานให้กับโรงเรียนชุมชนหรือแม้แต่ห้องสมุดส่วนตัว โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะไม่ทำงานคนเดียว - ทีมงานของห้องสมุดที่บริหารงานโดยหัวหน้าบรรณารักษ์มักจะรับผิดชอบในการช่วยให้ผู้เข้าชมค้นพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาที่ห้องสมุด

โดยทั่วไปห้องสมุดแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวัสดุได้ง่าย พื้นที่เหล่านี้โดยทั่วไปรวมถึงหนังสืออ้างอิงวารสารนิยายสารคดีและหนังสือเด็ก โดยปกติเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคาดว่าจะคุ้นเคยกับแผนกเหล่านี้ทั้งหมดและส่วนย่อยของพวกเขา ในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มากพนักงานอาจมีความเชี่ยวชาญในสื่อการอ่าน

การช่วยให้ผู้คนค้นพบข้อมูลที่พวกเขาต้องการนั้นเป็นงานหลักของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เขาหรือเธอมักจะนั่งที่ทางเข้าห้องสมุดทักทายและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเมื่อพวกเขามาถึง หากผู้เข้าชมไม่คุ้นเคยกับการทำงานของห้องสมุดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมักจะให้ภาพรวมของระบบแก่พวกเขา จากนั้นเสมียนมักจะนำผู้เยี่ยมชมไปยังแคตตาล็อกบัตรหรือคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงให้ผู้เยี่ยมชมทราบถึงวิธีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

ส่วนการอ้างอิงโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่เสมียนห้องสมุดช่วยคนได้มากที่สุด เนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่ในส่วนนี้ไม่สามารถนำออกนอกสถานที่ได้ซึ่งแตกต่างจากหนังสือส่วนใหญ่ในห้องสมุดทั่วไปโดยทั่วไปเสมียนห้องสมุดจะเป็นผู้ติดตามการเลือกอ้างอิงและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะถูกส่งกลับไปที่โต๊ะทันทีหลังจากใช้งาน

งานสำคัญอีกอย่างสำหรับเสมียนห้องสมุดคือการประมวลผลหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบ โดยทั่วไปเขาหรือเธอจะต้องรู้วิธีการแคตตาล็อกและรหัสหนังสือลงในการ์ดหรือระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้ต้องการการป้อนจุดข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงผู้จัดพิมพ์ผู้เขียนจำนวนหน้าประเภทและประวัติของการพิมพ์ซ้ำรวมถึงรหัสการจำแนกประเภทที่จัดทำโดยระบบดิวอี้ทศนิยมและระบบห้องสมุดรัฐสภา หลังจากประมวลผลหนังสือที่เข้ามาแล้วพนักงานอาจต้องเก็บหนังสือที่คล้ายกันและเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยชื่อหรือผู้แต่งขึ้นอยู่กับส่วนของห้องสมุด

นอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้มาเยือนและการตรวจสอบหนังสือพนักงานห้องสมุดมักคาดหวังว่าจะช่วยให้ห้องสมุดสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมที่เงียบและสงบซึ่งเอื้อต่อการอ่านและการศึกษา เขาหรือเธออาจจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนำวัสดุที่ล้าสมัยออกไปแจกจ่ายที่อื่น ในห้องสมุดบางแห่งพนักงานอาจต้องติดตามและกู้คืนหนังสือที่เกินกำหนด

โดยปกติจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่าสำหรับงานนี้ โดยทั่วไปการเรียนการสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์จะเป็นข้อดีสำหรับผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทักษะองค์กรที่ดีและพื้นหลังคอมพิวเตอร์เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานห้องสมุดที่ต้องการ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร