บัญชีย่อยคืออะไร?

บัญชีย่อยคือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าบัญชีแยกประเภทย่อย โดยทั่วไปบัญชีเหล่านี้จะแทนบัญชีลูกค้ารายบุคคลและใช้เพื่อบันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย เมื่อมีการจัดการอย่างถูกต้องยอดรวมของการรวมบัญชีย่อยที่ติดตามในบันทึกทางบัญชีจะสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบกับยอดคงเหลือในบัญชีควบคุมของบัญชีแยกประเภททั่วไป

ฟังก์ชั่นของบัญชีย่อยมีความสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทที่มีเงื่อนไขการชำระเงินให้กับฐานลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัท ยูทิลิตี้ให้บริการที่เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน จากนั้นลูกค้าหรือผู้สมัครสมาชิกจะมีช่วงเวลาเฉพาะในการชำระค่าบริการรายเดือนนั้นโดยไม่ต้องประเมินค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายล่าช้า

เพื่อติดตามการใช้งานและกิจกรรมการชำระเงินของลูกค้ายูทิลิตี้แต่ละรายธุรกิจจะสร้างบัญชีย่อยสำหรับลูกค้ารายนั้นในบันทึกการบัญชี บัญชีย่อยแต่ละบัญชีมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดรวมถึงหมายเลขบัญชีที่กำหนดให้กับลูกค้าแต่ละราย เมื่อมีการออกใบเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าแต่ละรายจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้จะถูกป้อนลงในบัญชีพร้อมกับหมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่ออก เมื่อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้นั้นแล้วก็จะถูกส่งไปยังบัญชีลดยอดค้างชำระ

กิจกรรมรวมในบัญชี บริษัท ย่อยจะถูกมิเรอร์ในบัญชีควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้จะมีการบันทึกบัญชีเหล่านั้นไม่เพียง แต่บัญชีย่อย แต่ยังอยู่ในพื้นที่บัญชีเจ้าหนี้ของบัญชีแยกประเภท เมื่อลูกค้าชำระเงินจะมีการบันทึกบัญชีในพื้นที่บัญชีลูกหนี้ของบัญชีแยกประเภทและในบัญชีย่อยของลูกค้า สมมติว่าการผ่านรายการที่จำเป็นทั้งหมดทำในเวลาที่เหมาะสม วิธีการนี้จะช่วยให้สมุดบัญชีมีความสมดุลตลอดเวลาในขณะที่ยังทำให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลบัญชีและประวัติลูกค้าแต่ละราย

ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีกระบวนการของการโพสต์ไปยังบัญชีควบคุมในบัญชีแยกประเภททั่วไปในขณะที่การโพสต์ไปยังบัญชี บริษัท ย่อยของลูกค้านั้นง่ายกว่าในอดีต บ่อยครั้งที่มีการกำหนดค่าซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลในหน้าจอเดียว จากนั้นซอฟต์แวร์จะบันทึกการผ่านรายการทั้งในบัญชีควบคุมและในบัญชีย่อยของลูกค้าแต่ละรายพร้อมกัน วิธีนี้สามารถช่วยขจัดปัญหาต่างๆเช่นการโพสต์ไปยังบัญชีลูกค้า แต่ลืมที่จะโพสต์ในบัญชีควบคุมของบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือในทางกลับกัน

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร