ข้อตกลงใบอนุญาตคืออะไร?

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในการใช้บางสิ่งบางอย่างที่มีเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือได้รับการคุ้มครองในบางกรณี ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสลิปสิทธิ์ที่อธิบายการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของหัวข้อของใบอนุญาต พวกเขาใช้ในการตั้งค่าที่หลากหลายและหลายคนพบเอกสารดังกล่าว

ตัวอย่างคลาสสิกของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานคือสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อผู้คนติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์พวกเขาจะต้องตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่อธิบายถึงวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ ข้อตกลงอาจระบุว่าถูก จำกัด ไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวตัวอย่างเช่นหรืออาจระบุว่าซอร์สโค้ดเปิดอยู่และผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และแก้ไขซอฟต์แวร์หากพวกเขาต้องการ ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกใช้เพื่อสร้างกรอบการทำงานสำหรับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอนุญาตให้ผู้คนใช้ทรัพย์สินและกำหนดสิทธิ์บางอย่างให้กับผู้ใช้ในขณะที่ยังคงสงวนลิขสิทธิ์สำหรับผู้สร้าง

ข้อตกลงใบอนุญาตยังใช้เพื่ออนุญาตให้ บริษัท ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์โดยการจัดเรียงเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับแอปพลิเคชันและสามารถมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งที่พวกเขาใช้และผู้ที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น บริษัท ยาอาจเสนอข้อตกลงใบอนุญาตเพื่ออนุญาตให้ บริษัท ในประเทศกำลังพัฒนาทำการผลิตยาที่จดสิทธิบัตรแล้วแจกจ่ายในราคาต่ำด้วยความเข้าใจว่าการผลิตและการจัดจำหน่ายจะถูกเก็บไว้ในประเทศเดียวเพื่อให้ บริษัท ใบอนุญาตไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันกับ บริษัท ที่ถือสิทธิบัตร

ในการแลกเปลี่ยนสำหรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บุคคลหรือ บริษัท ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการพิจารณาที่มีค่าบางรูปแบบ โดยทั่วไปจะใช้รูปแบบของเงินที่จ่ายเพื่อเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การพิจารณาสามารถอยู่ในรูปของการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของใบอนุญาต

ใบอนุญาตแต่ละใบแตกต่างกันเล็กน้อย ทนายความต้องการร่างใบอนุญาตดั้งเดิมสำหรับข้อตกลงใหม่แม้ว่าบางครั้งแม่แบบสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบของรายการที่ควรอยู่ในข้อตกลงใบอนุญาต อาจจำเป็นต้องใช้คำสั่งพิเศษสำหรับบางแอปพลิเคชั่นโดยเฉพาะและอาจมีข้อควรพิจารณาบางประการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่ต้องได้รับการแก้ไข มีบุคคลอ้างอิงสามารถใช้ร่างข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานของตนเองและทนายความสามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าจะตอบสนองความต้องการหรือไม่

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร