การพัฒนาตลาดคืออะไร?

การพัฒนาตลาดเป็นเทคนิคทางการตลาดที่มุ่งเพิ่มตลาดของ บริษัท เพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม มีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่การจับลูกค้าของ บริษัท คู่แข่งจนถึงการขยายไปยังส่วนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้ การปฏิบัติเหล่านี้ถูกจัดระเบียบและขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่การตลาดที่สามารถทำงานภายใน บริษัท หรือได้รับการปรึกษาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการพัฒนาตลาด

เมื่อ บริษัท เชื่อว่ามีความต้องการที่จะเพิ่มขนาดของตลาดขั้นตอนแรกคือการพัฒนารูปแบบเพื่อค้นหาว่าส่วนใดของตลาดที่ให้บริการในปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าที่ บริษัท มีและสิ่งที่ลูกค้าเหล่านั้นซื้อ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาตลาดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม บริษัท จะต้องใช้กลยุทธ์ที่คุ้มค่าเพื่อที่จะไม่ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาตลาดมากกว่าที่พวกเขาจะได้รับจากการขยายตลาด

ด้านหนึ่งของการพัฒนาตลาดคือการดึงดูดลูกค้าปัจจุบันที่สนใจสินค้าและบริการที่พวกเขาไม่ได้ซื้อ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่งเปิดตัว ลูกค้าดังกล่าวสามารถขายได้ง่ายเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์กับ บริษัท แล้วและอาจมีแนวโน้มที่จะขยายความสัมพันธ์นั้น กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งคือการระบุผู้บริโภคที่ซื้อจาก บริษัท คู่แข่งและหาวิธีที่จะดึงดูดพวกเขาเช่นการเสนอโปรโมชั่นเป้าหมาย

ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นตลาดที่ไม่ได้ใช้ การพัฒนาตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่การแนะนำพวกเขาให้กับ บริษัท หรือแบรนด์เพื่อให้พวกเขาสนใจเพื่อที่พวกเขาจะกลายเป็นลูกค้า ในที่สุด บริษัท สามารถขยายตลาดของพวกเขา หาก บริษัท ขายเฉพาะในภูมิภาคเดียวหรือมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรที่กำหนด บริษัท สามารถขยายการเข้าถึงเพื่อเพิ่มขนาดของตลาด

การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาตลาดที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ บริษัท เติบโต หาก บริษัท ถูก จำกัด ด้วยการมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงเล็กน้อยพวกเขาอาจพบว่ามันยากที่จะขายผลิตภัณฑ์เพิ่มทุนและขยายการดำเนินงาน บริษัท ขนาดเล็กที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่ จำกัด อาจหันไปให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์มีแผนกการตลาดภายในที่อาจรับผิดชอบการพัฒนาตลาด มันเป็นส่วนต่อเนื่องของการทำธุรกิจสำหรับ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร