ซอฟต์แวร์บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยให้ บริษัท จัดระเบียบและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สินทรัพย์และทรัพย์สิน ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้บนเว็บได้หมายถึง บริษัท ที่ขายโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกหรือโปรแกรมอาจได้รับการจัดการภายในบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) โดย บริษัท ที่ซื้อซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เรียกว่าซอฟต์แวร์การจัดการการบำรุงรักษาและในหลาย ๆ กรณี บริษัท ต่างๆใช้ข้อกำหนดเหล่านี้และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องแทนกันได้

ซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับ บริษัท ที่ถูกกฎหมายกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเกณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นภายในเพื่อดำเนินการและตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทรัพย์สินและทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ ซอฟต์แวร์อาจเฉพาะอุตสาหกรรม เฉพาะ บริษัท ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับฟังก์ชั่นและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรเดียว หรือทั่วไป ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละแผนกในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ สามารถระบุที่อยู่ของ บริษัท โดยรวมได้

ราคาสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอยู่กับช่วงของความสามารถของซอฟต์แวร์ คุณสมบัติทั่วไปของแพ็คเกจยอดนิยม ได้แก่ การติดตามและดูแลรักษาคำสั่งงานเช่นการจัดตารางเวลางานและการจัดการวัสดุ การจัดการสินทรัพย์รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์สัญญาและการรับประกัน บำรุงรักษาเชิงป้องกัน; การควบคุมสินค้าคงคลัง และข้อมูลความปลอดภัย หมวดหมู่เฉพาะอุตสาหกรรมเพิ่มเติมมีให้พร้อมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจพื้นฐานหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

คุณสมบัติและทรัพย์สินของแพ็คเกจแตกต่างกันไปและรวมถึงคุณสมบัติต่างๆเช่นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานสถานะและสรุปรายละเอียดของกิจกรรมการบำรุงรักษา ตัวเลือกซอฟต์แวร์อื่น ๆ อาจรวมถึงการตั้งเวลาอัตโนมัติของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามการอ่านมิเตอร์หรือคำแนะนำอุปกรณ์การแจ้งการรับประกันที่หมดอายุหรือสัญญาบริการตารางเวลาการจัดซื้อวัสดุและการติดตามการจัดส่งอัตโนมัติ หากซอฟต์แวร์มีการจัดการภายในตัวเลือกที่ต้องการสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากการทำให้การจัดการการบำรุงรักษาและการสนับสนุนบุคลากรทราบถึงกิจกรรมประจำวันแล้วซอฟต์แวร์บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกยังสามารถให้หลักฐานฐานข้อมูลการบำรุงรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อการแก้ไขข้อพิพาทภายในและภายนอก

เนื่องจากซอฟต์แวร์บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของ บริษัท ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวหลักการมักปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะของตนเองเพื่อพิจารณาว่ามีโปรแกรมเสริมที่สามารถเพิ่มลงในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้หรือไม่ การอัปเกรดเหล่านี้สามารถเฉพาะอุตสาหกรรมหรืออาจขยายขีดความสามารถของสินค้าคงคลังการจัดการสินทรัพย์และหมวดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของฐานข้อมูล ขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถในการขยายตัวของโปรแกรมในบางครั้งมันมีความคุ้มค่ามากกว่าในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร