อะไรคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ?

การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนั้นเป็นส่วนที่เสียค่าใช้จ่ายและยากที่สุดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ แต่มีบางวิธีที่จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้นเล็กน้อย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่ไม่ทำงานอาจมีประโยชน์เพราะพวกเขาให้ความคิดกับนักประดิษฐ์ว่าต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำงานนั้นจะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ต้นแบบอาคารอาจมีราคาแพงมากดังนั้นการมองหาผู้ผลิตที่ถูกกว่าหรือใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนอาจเป็นประโยชน์ หากนักประดิษฐ์สร้างต้นแบบของเขาเองอย่างน้อยก็คนแรกก็ควรลดต้นทุนและอาจช่วยให้นักประดิษฐ์ดำเนินการกับต้นแบบและแบบจำลองต่อไป บางครั้งการจัดซื้อชิ้นส่วนนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่นักประดิษฐ์สามารถลดต้นทุนด้วยการพยายามสร้างต้นแบบโดยใช้ชิ้นส่วนที่เขามีอยู่แล้ว

การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่ใช้งานได้อาจมีราคาแพงมากและหากต้นแบบไม่ดีเท่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือยากเกินไปที่จะทำสิ่งนี้อาจทำให้นักประดิษฐ์มีหนี้สินจำนวนมาก หากนักประดิษฐ์สร้างต้นแบบที่ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อเริ่มต้นสิ่งนี้สามารถช่วยกำหนดแผนของต้นแบบและสามารถช่วยให้นักประดิษฐ์ทราบว่าควรจะสร้างต้นแบบในขั้นตอนต่อไปในการสร้างหรือไม่ การใช้วัสดุที่มีราคาถูกกว่า แต่ไม่ถูกวัสดุจะสามารถสร้างต้นแบบได้ง่ายขึ้นในการสร้างและทำหน้าที่เป็นฐานที่ดีสำหรับการประดิษฐ์จริง

หากนักประดิษฐ์สามารถหาวิธีลดต้นทุนจากการโจมตีได้การประดิษฐ์ต้นแบบควรง่ายกว่ามาก ตัวอย่างเช่นหากนักประดิษฐ์มองผู้ผลิตหลายรายเขาอาจพบผู้ผลิตที่จะให้บริการโดยใช้เงินน้อยลง การใช้เทคโนโลยีที่ถูกกว่าอาจช่วยได้กับต้นแบบ ในขณะที่แม่พิมพ์พลาสติกอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างต้นแบบเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) สามารถสร้างรายการที่คล้ายกันได้ แต่กระบวนการควรมีราคาถูกกว่ามาก

สำหรับรุ่นแรกนักประดิษฐ์ควรมีสมาธิกับการประดิษฐ์ต้นแบบด้วยตัวเอง สิ่งนี้ควรแสดงให้นักประดิษฐ์ทราบว่าชิ้นส่วนใดบ้างที่จำเป็นซึ่งสามารถช่วยได้เมื่อเลือกผู้ผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ที่บ้านปกติลดต้นทุน

เมื่อสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบต้องการชิ้นส่วนที่กำหนดเองจำเป็นต้องใช้เงินและเวลาเพิ่มเติมในการสร้างชิ้นส่วนเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นทำให้การสร้างต้นแบบเต็มทำได้ยากขึ้น นักประดิษฐ์ควรพยายามประดิษฐ์ที่ใช้ชิ้นส่วนที่มีอยู่นอกเสียจากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแผนเดิมเรียกหาชิ้นส่วนที่กำหนดเองนักประดิษฐ์อาจสามารถหาวิธีที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งนี้กับชิ้นส่วนที่มีอยู่โดยเปลี่ยนแผนเล็กน้อย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร