อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของการเผาไหม้คืออะไร?

อุปกรณ์เผาไหม้ประกอบด้วยเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อเผาแหล่งเชื้อเพลิงร่วมกับออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน อุปกรณ์การเผาไหม้ประเภทต่าง ๆ รวมถึงเตาเผาหม้อไอน้ำกังหันและเครื่องยนต์ การออกแบบสามารถระบุเพิ่มเติมโดยแหล่งเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินหรือไม้

เตาเผาหรือเครื่องทำความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงโดยตรงเป็นห้องปิดล้อมที่สามารถสร้างความร้อนได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงบางประเภท เครื่องเป่าลมจะนำอากาศเข้าสู่ห้องทำความร้อนซึ่งรวมเข้ากับเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ เตาเผาสามารถใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนสำหรับความร้อนของตัวเองแปลงเป็นพลังงานกลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการหรือเป็นพลังงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถถ่ายโอนจากเตาผ่านท่อที่มีน้ำอากาศหรือน้ำมันถ่ายเทความร้อน

หม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์สำหรับเผาไหม้ที่ผลิตไอน้ำหรือน้ำอุ่นเพื่อใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือเพื่อให้ความร้อนสำหรับอาคาร หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมที่สำคัญคือท่อน้ำและท่อดับเพลิง หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำจะเคลื่อนย้ายน้ำผ่านท่อที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้ที่มีเชื้อเพลิงติดไฟ ความร้อนจากการเผาไหม้จะถูกส่งผ่านผนังท่อเพื่อทำให้น้ำร้อนและสร้างไอน้ำ หม้อไอน้ำแบบท่อไฟส่งก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงผ่านท่อที่ผ่านห้องที่มีน้ำเต็มไปหมดซึ่งการถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำกลายเป็นไอ

กังหันเป็นเครื่องจักรที่สร้างพลังงานผ่านการหมุนของใบพัดหรือใบพัดโดยการเคลื่อนที่ของก๊าซหรือของเหลว กังหันก๊าซใช้คอมเพรสเซอร์เพื่อผลิตอากาศที่มีแรงดัน การเผาไหม้ของอากาศอัดที่ผสมกับเชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซแรงดันสูงที่เคลื่อนที่โรเตอร์ อุปกรณ์การเผาไหม้ประเภทนี้พบได้ในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและเครื่องยนต์เจ็ท

เครื่องยนต์สันดาปภายในผลิตพลังงานโดยการจุดติดเชื้อเพลิงภายใต้แรงดันสูงในพื้นที่ปิด การขยายตัวของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อเคลื่อนเพลาข้อเหวี่ยงหรือโรเตอร์ เครื่องยนต์เหล่านี้ขับเคลื่อนรถยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าปั๊มรถยกและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ถูกใช้โดยอุปกรณ์การเผาไหม้ประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่พบมากที่สุดในเครื่องยนต์และกังหันและอาจรวมถึงน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าดดีเซลและผลิตภัณฑ์ที่เหลือหนักเช่นน้ำมันเตา หม้อไอน้ำจำนวนมากโดยเฉพาะที่ผลิตความร้อนในอาคารถูกยิงด้วยก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ใช้ทั่วโลก เตาเผาที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงที่พบได้น้อยในงานอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มที่จะพบได้ในที่อยู่อาศัย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร