บริการบำบัดของเสียประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

ของเสียจากการแพทย์เป็นผลพลอยได้ที่โชคร้ายจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลสำนักงานแพทย์สำนักงานทันตแพทย์หรือคลินิกการแพทย์ ของเหลวในร่างกายของแข็งและเครื่องมือผ่าตัดต่าง ๆ ต้องถูกกำจัดด้วยวิธีเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมหรือโรคแพร่กระจาย มีบริการทางการแพทย์ขยะสี่หลักที่จัดการช่วงของเสียจากสถาบันเหล่านี้ การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำการกำจัดในสถานที่ลงในระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการนอกสถานที่แต่ละแห่งจะดูแลของเสียประเภทเฉพาะ

การเผาเป็นหนึ่งในบริการกำจัดขยะทางการแพทย์ที่พบได้ทั่วไปและเก่าแก่ที่สุดที่ชุมชนทางการแพทย์ให้บริการ บริการนี้จะดำเนินการในสถานที่ของสถานพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลหรือจัดการโดย บริษัท จัดการขยะทางการแพทย์ เตาเผาขยะทางการแพทย์เป็นเตาเผาขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงจนเชื้อโรคจุลินทรีย์และแบคทีเรียทั้งหมดถูกทำลายพร้อมกับวัตถุทางกายภาพที่เข้าไปในกองไฟ โดยทั่วไปการเผาจะถูกสงวนไว้สำหรับของเสียทางพยาธิวิทยาเช่นส่วนต่างๆของร่างกายและอวัยวะเพราะมีวิธีการอื่น ๆ น้อย ๆ สำหรับการกำจัดของเหล่านี้อย่างปลอดภัย

การทำหมันด้วยไอน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับขยะทางการแพทย์ซึ่งเกือบทุกสถาบันจัดการตัวเอง บริการของเสียทางการแพทย์เหล่านี้มักถูกนำไปใช้เพื่อต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และเครื่องมือผ่าตัดที่ปนเปื้อน การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำประกอบด้วยการวางสิ่งของที่ติดเชื้อไว้ในภาชนะโลหะขนาดใหญ่ที่ปิดผนึกตัวเอง ภายในภาชนะบรรจุจะใช้แรงดันไอน้ำและความร้อนไม่เหมือนกับหม้ออัดความดันและสารที่เป็นอันตรายจะถูกทำให้เป็นกลางโดยอุณหภูมิสูง ในกรณีของเครื่องมือแพทย์รายการเหล่านี้มีความปลอดภัยในการนำมาใช้ซ้ำ

ผลพลอยได้จากการแพทย์จำนวนมากไม่เป็นอันตรายและสามารถนำกลับคืนสู่ระบบสาธารณะทั่วไป ของเสียที่เป็นของเหลวเช่นเลือดมนุษย์และของเหลวจะได้รับการบำบัดทางเคมีและปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปผ่านกระบวนการผลิตต่อไปที่โรงงานบำบัดน้ำเสีย บริการของเสียทางการแพทย์เหล่านี้มักจะดำเนินการโดยสถานพยาบาลเนื่องจากกระบวนการค่อนข้างง่ายและระดับอันตรายอยู่ในระดับต่ำ

ในที่สุดบริการกำจัดของเสียทางการแพทย์ที่ซับซ้อนจะดำเนินการโดย บริษัท กำจัดขยะมืออาชีพ องค์กรเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับขยะอย่างสะอาดเป็นมืออาชีพ บ่อยครั้งที่ บริษัท เหล่านี้จัดการกับขยะจำนวนมากที่สถาบันการแพทย์ไม่สามารถจัดการได้เช่นเลือดและซากศพมนุษย์ ผู้ให้บริการเหล่านี้มีหลายวิธีในการกำจัดองค์ประกอบที่อาจเป็นอันตรายเหล่านี้ การเผาในปริมาณมากเป็นทางเลือกหนึ่งที่ บริษัท เหล่านี้จัดหาให้และอีกทางหนึ่งคือการปิดผนึกและฝังของเสียอย่างปลอดภัยในหลุมฝังกลบที่ปลอดภัย

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร