การจัดการแพลเลตประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

การจัดการแท่นวางสินค้าสามารถทำได้หลายวิธีในโรงงานผลิต ชั้นวางพาเลท, รถยก, แจ็คมือและรถบรรทุกพาเลทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในระบบการจัดการพาเลท

พาเลทเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการผลิตส่วนใหญ่ มีวิธีการมากมายและวิธีจัดการพาเลทในสถานที่ทำงานที่ทันสมัย พาเลทส่วนใหญ่จะเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวางเหล็กขนาดใหญ่ในโรงงานผลิต เมื่อมีความจำเป็นการจัดการพาเลทจะตกอยู่ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รถยก โดยปกติแท่นวางสินค้าจะวางซ้อนกันสูงเหนือพื้นทำให้ผู้ควบคุมรถยกต้องวางไว้บนพื้นในกองขนาดเล็ก

เมื่ออยู่บนพื้นงานการจัดการพาเลทจะถูกทิ้งไว้ที่แจ็คมือสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน แจ็คมือเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนดอลลี่ที่มีส้อมยาวสองอันที่ใช้ในการหอกพาเลทเหมือนกับแทงก์บนส้อมยก เมื่อผู้ปฏิบัติงานนำถังเข้ามาในช่องเปิดของพาเลทแล้วปั๊มมือจับสองสามอันทำให้แจ็คยกพาเลทขึ้นจากพื้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดึงพาเลทได้ทุกที่ภายในโรงงาน

รถลากพาเลทนั้นเหมือนกับรถยกที่พาเลทถูกล็อคเข้ากับชุดส้อมที่ยื่นออกมาด้านหลังของเครื่อง บ่อยครั้งที่คนงานกรอกคำสั่งซื้อของลูกค้าจากสต็อกภายในโรงงานผลิต ในสถานการณ์สมมตินี้การจัดการพาเลทกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วคนงานขับรถบรรทุกพาเลทขึ้นและลงของเกาะสินค้าในการค้นหารายการเฉพาะในรายการของลูกค้า รายการจะถูกวางบนพาเลทและผู้ประกอบการจะเริ่มค้นหารายการถัดไปในรายชื่อลูกค้า

ในขณะที่พาเลทส่วนใหญ่มีขนาดเท่ากัน แต่บางครั้งก็อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งพาเลทเข้าไปหาสถานที่ เพื่อให้บรรลุวิธีการจัดการพาเลทที่เหมาะสมพาเลทแปลก ๆ เหล่านี้ต้องการการจัดเก็บพิเศษ โดยปกติสถานที่จัดเก็บพิเศษเฉพาะภายในชั้นวางพาเลทจะได้รับการปรับปรุงสำหรับพาเลทเฉพาะเหล่านี้ การขนย้ายพาเลทที่เหมาะสมนั้นต้องมีการเคลื่อนย้ายพาเลทลูกคี่เหล่านี้ออกไปได้โดยเร็วที่สุด

โรงงานผลิตขนาดใหญ่บางแห่งรวมระบบขนย้ายพาเลททั้งหมดในอาคาร สายพานลำเลียงแบบพิเศษจะบรรทุกพาเลทออกจากพื้นที่ผลิตและนำไปยังพื้นที่จัดเก็บบนพื้นแยกต่างหาก เนื่องจากต้องมีพาเลทข้อความที่ส่งไปยังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัดเก็บจะส่งผลให้พาเลทถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องผ่านระบบสายพานลำเลียง

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร