Fluid Valve คืออะไร

วาล์วของเหลวเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในระบบท่อใด ๆ ที่มีวัสดุของเหลวที่ได้รับการสนับสนุนโดยพลังของความดัน วาล์วฟลูอิดมักจะถูกนำไปใช้ภายในระบบท่อเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับระบบ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบท่อมีแรงดันเป็นจำนวนมากหรือเมื่อวัสดุที่ถูกส่งผ่านระบบอาจถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายหรือเป็นอันตราย วาล์วที่ใช้ในระบบท่อมักจะใช้เป็นวิธีการควบคุม แต่มีการออกแบบที่แตกต่างกันมากมายสำหรับวาล์วที่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

วาล์วของเหลวเป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ภายในระบบท่อ ซึ่งหมายความว่ามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายในวาล์วของเหลวที่เปิดหรือปิดวาล์ว อนุญาตหรือป้องกันการไหลของวัสดุผ่านระบบท่อ การควบคุมวาล์วของเหลวอาจทำได้ง่ายเพียงแค่หมุนข้อเหวี่ยงที่เปิดและปิดวาล์วหรือสามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสถานีระยะไกลและเปิดและปิดอัตโนมัติ วาล์วฟลูอิดอาจมีเกจวัดซึ่งกำหนดไว้เพื่อ จำกัด การไหลของวัสดุผ่านพวกมันไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือปริมาณการไหลที่กำหนดต่อระยะเวลา

เพิ่มเป็นวิธีการแยกมักจะมีวาล์วของเหลวเพียงไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่ในจุดที่กำหนดไว้ในระบบ ด้วยวิธีนี้ปัญหาที่ตรวจพบภายในระบบสามารถถูก จำกัด ให้แคบลงตามตำแหน่งผ่านการใช้วาล์วของเหลวเพื่อปิดส่วนต่างๆ มักจะทำเพื่อวิเคราะห์การอุดตันหรือการรั่วไหลภายในระบบท่อเพื่อให้สามารถแยกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม ในความเป็นจริงเทคนิคการแยกนี้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับวาล์วของเหลวเพื่อให้บริการภายในระบบแรงดันทั้งในฐานะมาตรการบำรุงรักษาและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในระบบที่ถ่ายโอนวัสดุอันตรายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้วาล์วของเหลวภายในระบบท่อมีมาตรวัดและเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้กันมากที่สุดในระบบเดียวกัน ในหลายกรณีมาตรวัดและมิเตอร์เหล่านี้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการระบบหรือช่างซ่อมบำรุง พวกเขาจะใช้เมื่อใดก็ตามที่ส่วนของระบบจะต้องมีการแยกหรือปรับเพื่อรักษาความมั่นคงความดันทั่วทั้งระบบ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร