แผนพัฒนาอุตสาหกรรมคืออะไร?

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหมายถึงแผนเชิงสร้างสรรค์ที่มีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะที่ระบุ เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่ามีหลายอุตสาหกรรมแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกประเภทของอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงและการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วยมุมมองต่อการระบุประเด็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาต่อไปของอุตสาหกรรม หลังจากได้มีการระบุพื้นที่และแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วขั้นตอนทั้งหมดจะรวมกันในลักษณะที่จะทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทหรือสิ่งพิมพ์สีน้ำเงินสำหรับการดำเนินการพัฒนา

ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นของแผนเพื่อเลือกอุตสาหกรรมเฉพาะที่จะพัฒนา สมมติว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการท่องเที่ยวการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของอุตสาหกรรมนี้จะตามมาซึ่งนำไปสู่การระบุตัวตนของประเด็นสำคัญ ขนาดของอุตสาหกรรมจะได้รับการประเมินในการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวขอบเขตของแผนพัฒนาที่จะต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ต้องตอบคำถามเช่นขอบเขตของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือไม่ เมื่อได้รับการพิจารณาแล้วแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการขาดการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะศึกษา ได้แก่ ผู้เล่นที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมตั้งแต่โรงแรมไปจนถึงสายการบินและร้านขายของที่ระลึกในท้องถิ่น พลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้าหรือผู้บริโภคจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อทั้งหมดนี้ได้รับการสรุปแผนจะเสนอวิธีการในการพิจารณาสิ้นสุดในอุตสาหกรรมภายใต้การพิจารณาสามารถแก้ไขหรือปรับปรุง ซึ่งอาจรวมถึงข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงในกฎระเบียบที่แนะนำกิจกรรมในอุตสาหกรรมและการรวมหรือความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างผู้เล่นที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมที่ได้รับการปรับปรุง อีกปัจจัยหนึ่งในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจะรวมถึงการเพิ่มแผนฉุกเฉินหรือทางเลือกในกรณีที่พารามิเตอร์ชุดหนึ่งล้มเหลวในการเลื่อนออกไปอย่างที่คาดไว้

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร