การสุ่มตัวอย่างแอตทริบิวต์คืออะไร?

การสุ่มตัวอย่างแอททริบิวต์เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุตรงตามมาตรฐานของผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือไม่ บริษัท มักจะใช้วิธีการนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงกลไกในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าสำเร็จรูปนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดโดยผู้ผลิต มีประโยชน์หลายประการสำหรับกระบวนการตรวจสอบประเภทนี้รวมถึงหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสองสามประการ

การสุ่มตัวอย่างคุณลักษณะต่อไปนี้เป็นวิธีการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มเลือกตัวอย่างจากสินค้าแต่ละล็อตที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวนตัวอย่างที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าภายใต้การพิจารณาและจำนวนหน่วยรวมอยู่ในล็อต โดยทั่วไปความคิดของแผนการสุ่มตัวอย่างคุณลักษณะคือการรวมหน่วยงานที่เพียงพอเพื่อพัฒนาความรู้สึกที่ดีของคุณภาพโดยรวมของล็อต โดยการประเมินตัวอย่างแต่ละตัวอย่างและตัดสินใจว่าแต่ละตัวอย่างนั้นเป็นที่ยอมรับหรือมีข้อบกพร่องหรือไม่มันเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบว่าล็อตนั้นดีเพียงพอสำหรับการขายหรือควรถูกปฏิเสธ

การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างคุณลักษณะทำงานได้ดีมากในสภาพแวดล้อมการผลิต ธุรกิจเช่น บริษัท สิ่งทอขึ้นอยู่กับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป ในกรณีที่วัตถุดิบนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่ บริษัท กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะน้อยกว่าคุณภาพแรก นี่หมายความว่าหน่วยจะต้องขายเป็นวินาทีหรือสินค้าคุณภาพต่ำในอัตราที่ลดลงอย่างมากซึ่งหมายความว่าการผลิตจะทำกำไรได้น้อยมากเมื่อสินค้าคุณภาพลดลง โดยการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตจริงมันเป็นไปได้ที่จะลดการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สองและผลิตสินค้าคุณภาพที่สามารถขายได้กำไรมากขึ้นต่อหน่วย

ในขณะที่การสุ่มตัวอย่างคุณลักษณะเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประเมินล็อตสำหรับการซื้อหรือขาย แต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยเลือกที่จะใช้วิธีนี้แทนที่จะตรวจสอบสินค้าทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบมีความเป็นไปได้ที่จะมองเห็นหนึ่งหรือหลายหน่วยที่ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพจำนวนมากในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงการทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าในกรณีที่สินค้าที่ผลิตมีการจัดส่งจริงไปยังลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้ผู้ผลิตหลายรายใช้วิธีการสองวิธีที่เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างคุณลักษณะและดำเนินการประเมินอย่างสมบูรณ์ของล็อตทั้งหมดหากพบหน่วยที่ชำรุดในอัตราร้อยละที่แน่นอนในระหว่างการสุ่มตัวอย่าง

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร