การรมยาคืออะไร?

การรมควันเป็นเทคนิคที่ใช้โดยคนงานควบคุมศัตรูพืชเพื่อกำจัดการระบาดของแมลงจากพื้นที่ปิดล้อมเช่นบ้านโกดังและโรงนา ผู้เชี่ยวชาญปล่อยก๊าซพิษภายในโครงสร้างที่บรรจุอย่างระมัดระวังซึ่งทำให้หายใจไม่ออกหรือเป็นพิษกับศัตรูพืชภายใน การรมควันมักเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกระบวนการทำลายล้างน้อยกว่านั้นไม่ได้ผลในการกำจัดประชากรศัตรูพืช มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวดเกี่ยวกับกระบวนการรมยาในประเทศส่วนใหญ่และผู้ทำลายล้างมืออาชีพมักจะต้องมีใบรับรองพิเศษเพื่อดำเนินงาน

ศัตรูพืชทั่วไปเช่นปลวกตัวเรือดและมดสามารถกำจัดให้หมดไปได้โดยการรมควันเป็นโครงสร้าง สำหรับบ้านและอาคารขนาดเล็กจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า การรมควัน หรือ โครงสร้างแบบเต็ม พื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่ได้รับการปฏิบัติ Tenting เกี่ยวข้องกับการปิดล้อมโครงสร้างภายใต้เต็นท์ที่ทำจากยางและผ้าพิเศษ บริษัท กำจัดปลวกจะตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียดและนำชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ ที่อาจได้รับความเสียหายจากการใช้สารเคมี เมื่อทุกคนและสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านแล้วเจ้าหน้าที่กำจัดแมลงจะปล่อยสารรมควันที่ถูกคำนวณอย่างระมัดระวังภายใต้เต็นท์เพื่อซึมซับโครงสร้างและกำจัดแมลงที่หายใจไม่ออก

ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารและปริมาณของสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้มันอาจใช้เวลาหลายวันในการรักษาพื้นที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนการรมควันผู้ปฏิบัติงานควบคุมศัตรูพืชระบายอากาศในพื้นที่ที่มีกระโจมโดยใช้พัดลมขนาดใหญ่และตัวกรองอากาศ จากนั้นจึงนำเต็นท์ลงมาและตรวจสอบโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าแมลงทั้งหมดได้ถูกกำจัดให้หมดแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบอากาศโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยในการหายใจ ผู้อยู่อาศัยมักจะได้รับอนุญาตให้กลับไปยังสถานที่ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการระบายอากาศ

มืออาชีพรมควันใช้ความระมัดระวังมากในการรมควันบ้านและอาคาร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการด้านความปลอดภัยผู้ทำลายล้างมักจะต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและการสอบรับรอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการเตรียมโครงสร้างสำหรับการรมควันและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการปล่อยและควบคุมสารเคมี พวกเขายังได้รับข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับประเภทของชุดป้องกันและเครื่องช่วยหายใจที่จำเป็นสำหรับงาน

รัฐและประเทศส่วนใหญ่ควบคุมประเภทของสารกำจัดศัตรูพืชที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรมควัน สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สารเคมีที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์, ซัลฟิวด์ฟลูออไรด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์และฟอสฟีน แม้ว่าก๊าซเหล่านี้จะถือว่า "ปลอดภัย" สำหรับใช้เป็นยาฆ่าแมลง แต่ก็ยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายถาวรหรือการเสียชีวิตหากบุคคลได้รับสัมผัสกับพวกเขาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร