ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายคืออะไร?

ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเป็นของเสียประเภทใด ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ในประเทศส่วนใหญ่การกำจัดของเสียประเภทนี้จะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศของชุมชนที่ธุรกิจดำเนินธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกางานนี้มักได้รับการจัดการโดย Environmental Protection Agency หรือ EPA

ในครั้งเดียวการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ นี่หมายความว่า บริษัท ต่าง ๆ คาดหวังว่าจะนำไปรีไซเคิลหรือดำเนินการของเสียในลักษณะที่มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเวลาผ่านไปความจริงที่ว่าไม่ใช่การดำเนินธุรกิจทั้งหมดที่ถูกกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคนในชุมชนทำให้จำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบและกำหนดค่าปรับสำหรับ บริษัท ใด ๆ กฎระเบียบเหล่านั้น ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้สร้างมาตรฐานบางประเภทสำหรับการกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งธุรกิจที่ดำเนินงานภายในเขตแดนของพวกเขาคาดว่าจะปฏิบัติตาม

หนึ่งในวิธีการทั่วไปในการจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรมในปัจจุบันคือการรีไซเคิลของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายวิธีนี้สามารถลดความต้องการวัตถุดิบใหม่ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพชดเชยต้นทุนการทำให้บริสุทธิ์ของเสีย ในเวลาอื่น ๆ ความพยายามในการรีไซเคิลมุ่งเน้นไปที่การทำความสะอาดของเสียเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สมบูรณ์สามารถพัฒนาได้จากวัสดุบริสุทธิ์ กลยุทธ์นี้ไม่เพียง แต่ชะลอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ จำกัด แต่ยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและคุณภาพของสินค้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลกับสินค้าที่ทำจากทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่งเก็บเกี่ยว

เมื่อขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้อย่างปลอดภัยหมายความว่าจำเป็นต้องมีโปรแกรมของเสียอันตรายบางประเภทในการจัดการการกำจัด ในบางประเทศหมายถึงการบรรจุขยะลงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งจะถูกส่งไปยังโรงเก็บเฉพาะเพื่อเก็บขยะอันตราย วิธีนี้จะช่วยป้องกันการทิ้งขยะลงในทางน้ำหรือฝังกลบขยะในหลุมฝังกลบทั้งสองวิธีที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น การกำจัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรมทุกรูปแบบจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของเสียอันตรายที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นและระดับประเทศ การไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับประเภทต่าง ๆ การปิดโรงงานผลิตและการจ่ายเงินสำหรับความพยายามทั้งหมดที่จำเป็นในการย้อนกลับความเสียหายที่เกิดจากการทิ้งขยะอันตรายโดยไม่รับผิดชอบ

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร