การจัดเก็บวัสดุอันตรายคืออะไร?

วัสดุที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่สามารถคุกคามสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการเน้นที่การผลิตการใช้และการกำจัดรายการเหล่านี้เป็นอย่างมาก การจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวัสดุอันตรายต้องถูกเก็บในลักษณะที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีหลายระดับ กฎหมายอาจออกโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น อาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมโดยธุรกิจและสถาบันที่สัมผัสกับสารอันตราย นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคคลควรได้รับการส่งเสริมให้ทำตาม

การระบุที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของการจัดเก็บวัสดุอันตราย โดยทั่วไปถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีและอาจผิดกฎหมายในการจัดเก็บวัสดุอันตรายโดยไม่มีการติดฉลากที่เหมาะสม รายการทั้งหมดควรมีป้ายกำกับเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับพวกเขาสามารถระบุได้ว่าพวกเขาคืออะไร นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทราบว่าวัสดุที่เป็นอันตรายเนื่องจากบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับบางรายการ

กฎระเบียบการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายอาจกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาสิ่งของ เช่นเดียวกับอาหารบางรายการมีวันหมดอายุ รายการที่จัดเก็บเกินวันที่อาจเป็นอันตรายได้ เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บรายการเก่าที่ผู้ที่ต้องการพวกเขาสามารถนำมาใช้ได้ง่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อน บางรายการอาจไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บเลย

วัสดุที่เป็นอันตรายจำนวนมากเข้ากันไม่ได้ หากผสมกันอาจมีผลเสียจำนวนมากเช่นควันพิษหรือการระเบิด กฎระเบียบมักบอกว่ารายการต่าง ๆ จะต้องจัดเก็บแยกต่างหากเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ พื้นที่เก็บข้อมูลแยกอาจหมายถึงการเก็บรักษารายการต่าง ๆ ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่แตกต่างกัน ในบางกรณีมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรายการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ภาชนะบรรจุที่รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของกฎระเบียบ ภาชนะบางประเภทไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บวัสดุบางประเภท เมื่อวัสดุเหล่านี้ถูกวางไว้ในภาชนะเก็บข้อมูลไม่เพียงพอสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงมักจะถูกสร้างขึ้น การรั่วไหลอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้รายการที่สัมผัสกับรายการอื่น ๆ ที่เข้ากันไม่ได้ ควันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นก๊าซที่อาจติดไฟได้

กฎการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายอาจกำหนดสถานการณ์ภายใต้รายการที่สามารถเก็บไว้ วัสดุอันตรายจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม อาจเป็นอันตรายได้มากกว่าหากถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือถูกแสงแดด เนื่องจากความเสี่ยงที่พวกเขาก่อให้เกิดมักจะต้องให้วัสดุที่เป็นอันตรายอยู่ห่างจากสิ่งต่าง ๆ เช่นแหล่งน้ำและอาหาร

ภาษาอื่น ๆ

บทความนี้ช่วยคุณได้ไหม ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เราจะช่วยได้อย่างไร เราจะช่วยได้อย่างไร