İç Finansman İçin En İyi İpuçları Neler?

İç finansman, şirket tarafından halihazırda bir kaynaktan temin etmek yerine yeni projeleri finanse etmek için halihazırda sahip olunan finansal kaynakları kullanmayı içeren bir iş stratejisidir. Bu yaklaşım, işletmenin çeşitli hesaplarda tuttuğu kayda değer miktarda fon bulunduğunda ve alacaklarından sağlıklı bir nakit akışı elde ettiğinde çok işe yarayabilir. Yeni bir projenin başlatılması ve finanse edilmesinin bir aracı olarak iç finans olasılığını göz önüne alırken, hangi iç fon kaynaklarına erişilebileceğini, dış finansman yerine iç kullanımın kısa ve uzun vadeli sonuçlarını dikkate almak önemlidir. Bu faaliyetin işin günlük işlemlerini nasıl etkileyeceği.

İç finans ile göz önünde bulundurulması gereken ilk şeylerden biri, paranın işletme organizasyonundan tam olarak nereden geleceğidir. Örneğin, şirket faiz oranlı bir hesapta daha düşük faiz oranı elde eden önemli miktarda paraya sahip olduğunu görebilir. Diğer zamanlarda, genel bir işletme hesabında kontrol altında önemli bir miktar tutulabilir. Fikir, kolaylıkla kullanılabilecek kaynakları belirlemektir ve şu anda diğer kullanımlar için ayrılmamaktadır.

Hangi iç kaynakların kullanılacağını belirledikten sonra, bunu yapmanın şirket üzerindeki etkisini düşünmek önemlidir. Genel işletme fonunda tutulan önemli miktarda fon olmasına rağmen, bu kaynaklara, iş hacmindeki yaklaşan mevsimsel düşüş sırasında işlerin günlük giderlerini karşılaması için ihtiyaç duyulabilir. İşletmenin müşteri siparişlerinden elde ettiği gelirin, işletmeyi bu yavaş sezon boyunca devam ettirmek için yeterli olacağını öngörmek için bir neden yoksa, iç finansmanı kullanmak en iyi yaklaşım olmayabilir. Aynı zamanda, bu dahili fonların kullanılması, özellikle bir işletme kredisine uygulanacak faiz oranları şu anda çok yüksekse, aslında şirketin parasını koruyabilir.

İç finans ile ilgili üçüncü bir husus, bu kararın yoldaki şirket için ne anlama geleceğidir. Kesinlikle, kısa vadede daha az isteğe bağlı fon olduğu anlamına gelse de, rezervlerin önemli bir süre boyunca tüketilmemesi anlamına da gelebilir. Bu, devam etmekte olan riskleri artırma eğilimindedir, çünkü aralarında öngörülemeyen bazı krizlerin ortaya çıkması durumunda işin daha az kaynağa sahip olması beklenir. Projenin bir yıl içinde bir miktar getiri elde etmeye başlayacağına inanmak için sebep varsa, iç finans riski en aza indirgenir. Projenin sonuçta başarısız olması ve önemli bir gelir getirmemesi durumunda, şirket bu rezervler değiştirilinceye kadar daha düşük bir bütçeyle çalışmak zorunda kalabilir, seçilen tesislerin birleştirilmesi ve iş gücünün bir kısmının işletmeden toparlanabilmesi anlamına gelebilecek bir görev kayıplardan.

İç finans, yeni bir projeyi yönetmek için harika bir yol olabilir. Yararları arasında finansman ücretlerinden kaçınılması ve dış borç verenlere verilen diğer taahhütlerden kaçınılması ve aynı anda proje ile birlikte ilerleyebilmesi sayılabilir. Potansiyel bir sorumluluk, projenin başarısız olması, geri dönüşü çok az veya hiç vermemesi ve şirketin nakit parasını bir süre fakir bırakmasıdır. Seçenekler tartılarak ve her bir yaklaşımla ilişkili riski öngörerek, şirket, iç finansmanın şirketin çıkarlarına uygun olup olmadığını veya dış kaynak kaynakları ile çalışmanın daha sağlam bir yaklaşım olup olmadığını belirleyebilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?