Karışık Ekonominin Özellikleri Nelerdir?

Karışık bir ekonomi, hem kamu hem de özel sektörün var olduğu bir ekonomidir. Devlet kurumları bu ortamda finansal sistemin geliştirilmesinde rol alsa da, kamu yatırımcılarının sahip olabileceği işletmeleri de içeren özel girişim de var. Karışık bir ekonominin temel özellikleri, sosyalizmin yanı sıra işletmeleri kendi servetlerini oluşturmaya teşvik eden kapitalizm izlerini de içerme eğilimindedir. Sosyalizmle hükümet, dağıtılan kaynakların miktarını ve bu fonların ve çabaların yönlendirilme şeklini kontrol eder.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bazıları karışık ekonomi sistemi altında çalışmaktadır. Bu bölgeler hala fırsatlar yaratma ve sürdürmede zorluklarla karşılaşabilir ve hükümet ile özel kontrol arasındaki ideal dengeyi sağlamak zor olabilir. Bununla birlikte, ekonomik açıdan gelişmiş yerler, dünyanın pek çok endüstride kullandığı en büyük atılımlardan bazılarına ulaşmıştır.

Kırsal koşulların dışına çıkmak isteyen diğer ülkeler karma bir ekonominin özelliklerinin olduğu bir ortam yaratmaya çalışabilirler. Özellikle, karışık bir ekonominin özelliklerini bütünleştirmek için kamu sektörüne veya özel işletmelere büyük ölçüde güvenen bir ülke için çok zor olabilir. Bir dizi farklı yaklaşımla finansal bir sistemi yeterince geliştiremeyen bir ülke, iş dünyasının ve vatandaşların arzu edildiği gibi gelişmesi için hem federal hem de kurumsal katılımın gerekli olduğunu belirleyebilir.

Karışık bir ekonomide, hükümetin bir bölgedeki altyapı gelişimine büyük ölçüde dahil olması muhtemeldir. Bu, devlet okullarının, otoyolların ve yerel yolların inşaatını içerebilir. Bir hükümetin bu gelişmeyi finanse etmek için bir ülkenin vatandaşlarına uygulanan vergilerden elde ettiği geliri kullanması muhtemeldir. Ancak kamu kurumu bütçeleri özellikle gerginleştiğinde, bir ülkenin altyapısının iyileştirilmesi gecikebilir.

Özel sermayenin bir ülkenin karayoluna ve bina gelişimine yatırımı, inşaat projelerinin devamını destekleyebilir ve karma bir ekonominin özellikleri arasında yer alır. Bu projelerle ilgili yüksek maliyetler nedeniyle bir bölgedeki bina projelerinin finansmanına katılan genellikle büyük, kurumsal yatırımcılardır. Hem kamu sektörünün hem de özel sektörün ekonomik kalkınmaya katılımı, iş yaratma ve genişleme için daha büyük olasılıklara yol açmaktadır. Halen gelişmekte olan bir ülkede, özel işletmenin katılımı, örneğin su arıtma ve tıbbi prosedürler dahil olmak üzere sağlıkla ilgili girişimlerin entegrasyonunu da ilerletebilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?