Kavramsal Çerçeve Nedir?

Kavramsal çerçeve, şirketlerin operasyonları yürütürken takip ettiği çeşitli varsayımları, ilkeleri veya kuralları içeren teorik yapıları içerir. Bu çerçeve şirketin misyonu, vizyonu ve mülkiyeti için benzersiz olabilir. Küçük işletmeler kurumsal yapılarında veya yönetim uygulamalarında kavramsal çerçeveyi kullanmasa da, daha büyük şirketler veya şirketler bu çerçeveyi işletme ortamının gücünü artırmak için sıklıkla kullanırlar. Kavramsal çerçevenin ortak kullanımı, kurumun kurumsal yönetimindedir.

Kurumsal yönetim, şirketlerin paydaşlarla ilişkilerinde şeffaflıkta hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için takip ettiği belirli kuralları ve uygulamaları içerir. İş paydaşları bireysel yatırımcıları, müşterileri, yöneticileri, çalışanları, devlet kurumlarını ve genel halkı içerir. Kurumsal yönetimin kavramsal çerçevesi çoğu zaman sözleşmeye bağlı anlaşmaları, çıkar çatışması uzlaşma prosedürlerini ve iç çalışanları yönetmek için yönergeleri kapsar.

Kavramsal çerçeve, bir şirket ile iş paydaşları arasında yapılan sözleşme anlaşmalarını yönlendirmek için kullanılır. Bu rehber, şirketin ticari sözleşmelere veya şirketin ekonomik kaynaklarını aşan resmi yazılı sözleşmelere girmemesini sağlar. Çerçeve ayrıca, iş yatırımları ve diğer profesyonel ilişkiler veya ortaklıklar için getiri oranı ile ilgili asgari yüzdeyi de listeleyebilir. Sözleşmeye bağlı sözleşmelerde listelenen her bir işletmenin sorumlulukları, hakları ve beklentileri kavramsal çerçeve kullanılarak da belirlenebilir.

Şirketler genellikle, iç ve dış iş durumlarının çözülmemesini sağlamak için çatışmaların çözümü için özel çerçeve prosedürleri geliştirir. Uyuşmazlık çözümü, dış iş paydaşları ile ilgili önemli bir iş fonksiyonu olmakla birlikte, büyük şirketler, iş içindeki çeşitli bölümler arasında sayısız uyuşmazlıklarla da karşılaşabilir. Kavramsal çerçeve, her bireyin, departmanın veya işteki diğer varlıkların spesifik rolünü ve çatışmaların şirket prosedürüne göre nasıl uzlaştırılacağının ana hatlarını çizebilir. Şirketler, dış ticari paydaşlarla ilgili ihtilaflarla uğraşırken dış hukuk danışmanını veya tahkim sürecini kullanabilir.

Kurumsal yönetim genellikle bir kontrol ve denge sistemi içerir. Bu kontrol ve denge sistemi, üst düzey yöneticilerin veya direktörlerin, bir kişinin veya grubun iş kararları verirken sahip olduğu güç miktarını sınırlandırmasına yardımcı olur. Tek bir kişiye çok fazla karar verme yetkisi vermek, bir bireye şirketin çıkarları yerine kişisel çıkarlarıyla ilgili kararlar vermesine izin verebilir. Birden fazla karar vericinin bir bölümde gruplandırılması halinde, iç bölümler de aynı şekilde hareket edebilir. Bu durum son derece kârsız veya tehlikeli olmayabilirken, şirketi miyop yoldan aşağıya zorlayabilir ve şirketin kavramsal çerçevesinin önemini alt edebilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?