Performans Yönetimi Çerçevesi Nedir?

Performans yönetimi çerçevesi, şirketlerin yüksek başarı seviyelerini kolaylaştırmak ve ticari faaliyetlerin veya çalışanların etkinliğini ölçmek için kullandıkları bir dizi kılavuzdur. Bu kurallar genellikle şirket yöneticileri ve üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Büyük şirketler genellikle bu çerçeveyi kurumsal yönetim kuralları ve kılavuzlarına dahil eder. Performans yönetimi çerçevesi, işletme operasyonları için temel performans stratejilerini ve finansal ihtiyaçlarını ana hatlarıyla belirtir, şirketteki bireylerin hedeflerini ve sorumluluklarını düzenler ve çeşitli işletme bölümlerinin performans verilerini toplar.

Performans yönetimi çerçevesindeki temel performans stratejileri, şirketlerin çeşitli işletme vergilerini yerine getirmek için belirli bir işlem veya yöntem seti kullanmasına yardımcı olur. Stratejiler planlama aşamasında, üretim süreçleri, pazarlama veya reklamlar, satış yönetimi departmanı, muhasebe veya finans fonksiyonları ve diğer çeşitli işletme fonksiyonlarında bulunur. Stratejiler ayrıca şirketlerin ekonomik pazarda rekabet avantajı yaratmalarına yardımcı olabilir. Rekabet avantajı, şirketin diğer işletmeler tarafından kolayca kopyalanmayan benzersiz ürünler yaratmasını veya üretmesini sağlar.

Şirketler, kolaylaştırılmış işlemleri geliştirmek için ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla finansal yönetimi kullanabilir. Performans yönetimi çerçevesi, işletme girdilerinin veya ekonomik kaynakların maliyetini düşürecek belirli iş ilişkileri geliştirmek için rehberlik sağlayabilir. Bu çerçevede banka kredisi veya doğrudan sermaye yatırımları yoluyla dış finansman sağlanması da belirtilebilir. Şirketler genellikle kabul edilebilir finansman koşullarının minimum seviyelerini belirlemek için performans göstergeleri geliştirir.

Bireysel hedefler ve sorumluluklar genellikle performans yönetimi çerçevesinde çalışan kılavuzuna girer. Bu kurallar, her bir çalışan için, işlerinde her gün başarmaları gerekenler hakkında bir anlayış duygusu oluşturmanıza yardımcı olur. Şirketler ayrıca, çalışanların her bir görevini en iyi şekilde nasıl tamamlamaları gerektiği konusunda eğitmek için eğitim oturumları kullanabilir. Dışsal ödülleri kullanmak, performans yönetimi çerçevesinin bir başka özelliğidir. Bu ödüller, yıllık tazminat artışlarını, finansal ikramiyeleri, ek izinleri veya toplantı hedefleri için benzer diğer ödülleri içerebilir.

Performans yönetimi çerçevesinin önemli bir özelliği, veri toplama ve bilgileri önceden belirlenmiş kurallara, amaçlara veya amaçlara göre analiz etme yeteneğidir. Bu gözden geçirme süreci genellikle incelenen göreve veya işleve özgüdür. Birçok şirket bu bilgileri elektronik olarak gerçek zamanlı formatta toplamak ve toplamak için iş teknolojisi yazılımlarını kullanır. Bu süreç, müdürlerin veya yöneticilerin bilgileri zamanında incelemelerini ve işletme fonksiyonunun performansını iyileştirmek için gerekirse değişiklikleri yapmasını sağlar. Çalışan değerlendirmeleri, bir işletme işlevi incelemesinden daha az yoğun olabilir. Çoğu şirket, performanslarını değerlendirirken yıllık olarak çalışan incelemeleri yapar.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?