Kurumsal İlişki Yönetimi Nedir?

Küresel ekonomide rekabet üstünlüğü her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu avantajı korumak, kuruluşların hem müşterilerle hem de iş ortaklarıyla kapsamlı ilişkiler kurmalarını gerektirir. Kurumsal ilişki yönetimi, bir yazılım uygulamasında müşterileri, satışları, çalışanların verimliliğini ve pazar trendlerini ilgilendiren bilgileri birleştiren bir iş sürecidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bir kuruluşun müşterilerini profil oluşturma kullanarak yönetmek için kullanılan genel bir uygulamadır. CRM, müşteriyi gelecekteki satışlarda tutmak amacıyla müşterinin ihtiyaç duyduğu şeyler hakkında istihbarat oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. Bazı müşterilerin diğerlerinden daha değerli olduğu için müşteri etkileşimlerini izlemek önemlidir. Kuruluşlar bu bilgileri pazarlama ve hizmet yatırımlarını en üst düzeye çıkarmak için kullanmaktadır.

Müşteriler bir işi başarılı kılmanın kalbidir. Müşteri hizmetlerine odaklı bir iş ortamı oluşturmak, kurumsal ilişki yönetimi için önemli bir unsurdur. ERM'de, bir yazılım tüm müşteri etkileşimlerini izler. Buna satın alma, müşteri desteği ve müşteri şikayetleri dahildir. Bu, kuruma müşteri eğilimleri hakkında kritik bilgi verir. Bu ERM bilgisi, karar vericilere, müşterilerin markanın memnuniyetini ve elde tutma durumunu artırabilecek veriler sağlar.

Tüm şirketler satışlarını takip ederek aylık çıktılarını takip ediyor. Satışlar genellikle bir kuruluşun pazara getirdiği belirli ürün ve hizmetlere bölünür. Kurumsal ilişki yönetimi programları, bir kuruluşun satışlarını her bir etki alanı tarafından izler. Genellikle alanlar arasında ürünler, hizmetler ve reklamlar bulunur. Gelir üreten bir kuruluşun tüm alanları ERM programının satış alanına dahil edilmelidir.

Garanti yönetimi, uygulamada kurumsal ilişki yönetimi için iyi bir örnektir. Bir müşteri bir kuruluştaki bir üründeki kusur hakkında temas ettiğinde, genellikle müşteri destek kuruluşunu çağırır. Müşteri desteği daha sonra ürünü, kusuru ve ürünle ilgili sorunu olan müşteriyi belgeler ve izler. ERM daha sonra ürünler ve müşteri memnuniyeti hakkında gerçek zamanlı bilgi yaratacak ve bu da organizasyonun kusurlara ve sorunlara hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlayacaktır.

İş İlişkileri Yönetimi (BRM), mevcut teknoloji ve iş ihtiyaçlarının uyumlu bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için iş ortakları ve müşterilerle ilişki kurma sürecidir. BRM'deki temel amaç, müşterinin ve yazılımın sağlayıcısı arasında işin taleplerine dayalı olarak iyi bir ilişki kurmaktır. Kurumsal ilişki yönetimi, işletme ihtiyaçlarının karşılandığını etkin bir şekilde izlemek için BRM'den alınan bilgileri kullanır.

Kurumsal geri bildirim yönetimi (EFM), ERM içindeki bir başka önemli unsurdur. Bu teknik bir kuruluş için tüm anketlerin yönetimini ve otomasyonunu gerektirir. Bu anketler müşteri geribildirimlerini, çalışanların görüşlerini ve genel gelişim anketlerini içerir. Anketlerin sonuçları ERM sistemine organizasyonu geliştirmek için girdi olarak beslenir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?