Yönetim Ekonomisi Nedir?

Yönetim ekonomisi, işletme veya yönetim kararları için ekonomik analiz ve istatistik uygulamalarına odaklanan bir ekonomi şeklidir. Genellikle geleneksel ekonomi teorisi ile iş ortamında her gün görülen pratik ekonominin bir birleşimidir. Yönetsel ekonomi, kullanıcılara, matematiksel formüller ve risk analizi, üretim analizi, fiyatlandırma analizi ve sermaye bütçelemesi dahil olmak üzere diğer hesaplamaları kullanarak iş durumlarının daha nicel bir analizini sağlar. Çoğu işletme, faaliyetlerinde bir tür idari ekonomi kullanır.

Şirketler, ekonomide önemli bir kayma meydana gelirse veya rakip şirketler tüketicilere benzer mal ve hizmetler satmaya başladıklarında neler olabileceğini belirlemek için genellikle yönetsel bir ekonomik süreçte risk içerir. Risk analizi, iş kararlarında ve genel ekonomik ortamda risk miktarını değerlendirmenin işletme işlevidir. Yaygın ekonomik risk modelleri karar ağaçları, Nash oyun teorisi veya sermaye varlıkları fiyatlandırma modelini (CAPM) içerir.

Üretim analizi, bir şirketin iç üretim süreçlerine odaklanan bir yönetimsel ekonomi işlevidir. Yöneticiler, tüketicilere satılan mal ve hizmetleri üretmek için şirketin ekonomik kaynakları veya girdileri kullanmasının ne kadar verimli olduğunu belirlemek için iç üretim süreçlerini gözden geçirir. Bu ekonomik işlev, işletme maliyetlerini bireysel ürünlere veya hizmetlere uygulayan maliyet tahsis yöntemlerini geliştiren yönetim muhasebesinin kullanımını içerebilir. Üretim verimliliğini arttırmanın yollarını bulmak, şirketlerin ölçek ekonomisine ulaşmalarına yardımcı olabilir, bu da üretim süreçlerini en üst düzeye çıkaran şirketlerin genel işletme maliyetlerini düşürebilecekleri ekonomik teoridir.

Fiyatlandırma analizi, arz ve talep eğrilerinin ekonomik teorisine dayanan klasik bir ekonomik araçtır. Temel arz ve talep teorisi, tüketicilerin daha ucuz fiyatlarla daha fazla mal ve daha pahalı fiyatlarla daha az mal alacağını belirtir. Düşük fiyatlarla çok fazla mal tedarik eden şirketler yeterli kar elde edemezken, daha yüksek fiyatlarla mal teklif etmek şirketin pazar payını sınırlayabilir. Yönetim ekonomisi, şirketin tüketicilere belirli bir satış miktarı ile karlarını en üst düzeye çıkaracağı denge noktasını bulmak için fiyat analizini kullanır.

Sermaye bütçelemesi, şirketlerin büyük işletme varlıkları satın alırken tüketicilere mal veya hizmet üretmek için kullandıkları yatırım sürecidir. Şirketler, büyük varlıklar satın alırken şirketin ne kadar borç kullanması gerektiğini belirlemek için yönetim ekonomisinde bulunan kurumsal finansman işlevini kullanabilirler. Banka borcu veya özsermaye ile özel yatırım finansmanı karışımını kullanmak, şirketlerin sermaye yatırımı veya bütçe kararları alırken sermaye kaynaklarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?