Tipograflar Nedir?

Tipograflar, basılmış bir sayfadaki harflerin ve kelimelerin seçilmesi ve düzenlenmesi ile esas olarak ilgilenen grafik tasarımcılardır. Bir İnternet sitesinde en iyi sözcüklerin düzenlenmesi için bir tipografisi kullanılabilir ya da danışılabilirken, bu genellikle bir web sayfası tasarımcısı tarafından gerçekleştirilir ve tipografi genellikle gazete ve dergiler gibi basılı işler için ayrılmıştır. Bir tipograf, genellikle şekil, biçim, işlev ve renk gibi genel grafik tasarım öğelerinin yanı sıra yazı tiplerine ve yazı tipine ilişkin özel bilgileri de çok iyi anlayacaktır.

Modern tipograflar, birçok bakımdan, matbaadaki harfleri basılı sayfadaki en iyi sonuç için mizanpaj için fiziksel olarak düzenleyerek ilk matbaalarda çalışan dizgilerin doğrudan torunlarıdır. Büyük harflerle büyük bir metal baskı makinesinde dolaşmak yerine, genellikle belge oluşturma ve bilgisayarda yazılım yayınlama işinde çalışmayı gerektirmesine rağmen, işlem hala dizgi olarak adlandırılıyor. Her ne kadar araçlar ve teknikler değişmiş olsa da, tipograflar aynı görevlerin çoğundan hala sorumludur ve nihayetinde genellikle yazdırılmış bir sayfayı gerçekten olduğu gibi yapan kişilerdir.

Tipograflar için en önemli ve temel anlayışlardan ikisi, bir sayfadaki imgeler ve kelimeler arasındaki mekansal ilişkilerin kavranması ve farklı yazı tiplerinin ve yazı tiplerinin derinlemesine bir bilgisidir. Bir gazeteden veya dergiden bir sayfa düşünülse de, sayfadaki alan sınırlıdır ve çoğu yayıncı bir sayfaya mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek ister. Bilginin sayfaya açık, anlaşılır ve görsel alanı mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak, baskı uzmanlarına aittir.

Kelimelerin ve görüntülerin sırası bu süreçte çok önemli olabilir. Sayfa boyunca soldan sağa okunan diller için, görüntülerin ve başlıkların doğal olarak akacak ve okuyucular için güçlü görsel anlam ifade edecek şekilde düzenlenmiş olması önemlidir. Sağdan sola okunan dillerin de aynı endişeleri vardır. Tipograflar genellikle bir okuyucunun bir dergi veya gazete sayfasına nasıl yaklaşacağını ve gözün sayfanın içeriği ve alanı içerisinde doğal olarak nasıl hareket ettiğini düşünür.

Çoğu tipograf da birçok farklı yazı tipi ve yazı tipini bilmeli ve anlamalıdır. Farklı harf şekilleri ve boyutları aslında bir okuyucuyu farklı şekillerde etkileyebilir. Güçlü, kalın veya başka şekillerde komut veren yazı tipleri, bilinçli olarak sayfada ne olduğuna ilişkin bir okuyucuda güven ve yetki duygusu yaratabilir. Tipograf, sayfadaki kelimelerden, okuyucunun okunmadan önce belli bir izlenim yaratmasını görsel olarak sorumlu tutar ve yazı tipi ve yazı tipi seçimi bu süreç için hayati olabilir.

DİĞER DİLLER

Bu makale size yardımcı oldu mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz

Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?